Výťahové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Bodrocká 6-8, Bratislava

 


Popis

V októbri 2014 sme v bytovom dome na Bodrockej 6,8 v Bratislave zhotovili nové výťahové prívody.

Z rozvádzača spoločných priestorov sme do strojovní výťahov dotiahli nové výťahové káble s požiarnou odolnosťou. Tieto nahradili pôvodné hliníkové, ktoré už mali tiež svoju životnosť za sebou.

Viac informácií o službe: Výťahové prívody


Obdobie

10/2014


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Bytový dom na Bodrockej 6,8 v Bratislave

1. Bytový dom na Bodrockej 6,8 v Bratislave


Mapa