Púpavová 6-18, 32-36, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. LED Senzorové osvetlenie 5/2019  

Fotogaléria

Bytový dom Púpavová 6-18,32-36, Bratislava

1. Bytový dom Púpavová 6-18,32-36, Bratislava

Bytový dom Púpavová 6-18,32-36, Karlova Ves

2. Bytový dom Púpavová 6-18,32-36, Karlova Ves

Bytový dom na Púpavovej 6-18,32-36 v Bratislave

3. Bytový dom na Púpavovej 6-18,32-36 v Bratislave

Bytový dom na Púpavovej 6-18,32-36 v Karlovej Vsi

4. Bytový dom na Púpavovej 6-18,32-36 v Karlovej Vsi

Bytový dom Púpavová 6-18,32-36, Bratislava

5. Bytový dom Púpavová 6-18,32-36, Bratislava


Mapa