Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 3/2023  

Fotogaléria

Bytový dom

Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Bratislava

1. Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Bratislava

Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Karlova Ves

2. Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Karlova Ves

Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 v Bratislave

3. Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 v Bratislave

Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 v Karlovej Vsi

4. Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 v Karlovej Vsi

Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Bratislava

5. Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Bratislava

Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Karlova Ves

6. Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24, Karlova Ves

Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 v Bratislave

7. Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 v Bratislave

Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 v Karlovej Vsi

8. Bytový dom Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 v Karlovej Vsi


Mapa