Bagarova 10,12, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Projekt 4/2022  

Fotogaléria

Bytový dom Bagarova 10, Bratislava

1. Bytový dom Bagarova 10, Bratislava

Vchod do bytového domu Bagarova 10 v Bratislave

2. Vchod do bytového domu Bagarova 10 v Bratislave

Bytový dom Bagarova 10 v Dúbravke

3. Bytový dom Bagarova 10 v Dúbravke

Bytový dom Bagarova 12, Bratislava

4. Bytový dom Bagarova 12, Bratislava

Vchod do bytového domu Bagarova 12 v Bratislave

5. Vchod do bytového domu Bagarova 12 v Bratislave

Vchod do bytového domu Bagarova 12 v Dúbravke

6. Vchod do bytového domu Bagarova 12 v Dúbravke


Správca

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.


Mapa