Pivničné priestory

Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory

 

O službe

Pripravujeme...


Referencie

Vybrané referencie, na ktorých sa bola táto služba realizovaná:

1. Bratislava, Lamač, Studenohorská 17,19 Pivnice 9/2022
2. Bratislava, Rača, Karpatské námestie 11,12,13 Pivnice 9/2022
3. Bratislava, Dúbravka, Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022
4. Bratislava, Dúbravka, Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022
5. Bratislava, Devínska Nová Ves, Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022
6. Bratislava, Lamač, Studenohorská 21,23 Pivnice 2/2022
7. Bratislava, Ružinov, Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021
8. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021
9. Bratislava, Dúbravka, Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021
10. Bratislava, Dúbravka, Repašského 2-6 Pivnice 3/2021
11. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
12. Bratislava, Dúbravka, Homolova 4 Pivnice 2/2021
13. Bratislava, Dúbravka, Drobného 8,10 Pivnice 10/2020
14. Bratislava, Petržalka, Furdekova 6 Pivnice 9/2020
15. Bratislava, Dúbravka, Bagarova 22 Pivnice 10/2019
16. Bratislava, Dúbravka, Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019
17. Bratislava, Dúbravka, Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
18. Bratislava, Dúbravka, Považanova 2 Pivnice 12/2018-3/2019
19. Bratislava, Dúbravka, Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
20. Sládkovičovo, Jána Dalloša 37-39 Pivnice 6-8/2017
21. Bratislava, Lamač, Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017
22. Bratislava, Ružinov, Mierová 110-116 Pivnice 12/2016
23. Bratislava, Karlova Ves, Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015
24. Bratislava, Nové Mesto, Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014
25. Bratislava, Staré Mesto, Grösslingova 30 Pivnice 8/2009