Ak máte záujem o zhotovenie pravidelnej odbornej prehliadky a odbornej skúšky OPaOS (revízie) elektrozariadenia alebo bleskozvodu pre bytový dom, môžete nás kontaktovať.

Na základe poslednej revíznej správy Vám bezplatne spracujeme cenovú ponuku na vykonanie novej pravidelnej OP a OS (revízie).

Pokiaľ máte záujem o inú revíziu, napr. pre rodinný dom, a pod., tiež to môžete napísať do poznámky a následne Vás budeme kontaktovať.