Tieto prístupové systémy sú jednoduché. Slúžia len na otvorenie dverí pomocou identifikátora. Nezaznamenávajú použitie identifikátorov v OPJ, ani nesignalizujú nezatvorené alebo násilne otvorené dvere spustením sirény.

Použitie týchto jednoduchých prístupových systémov je vhodné do vchodov s malým počtom bytov, kde anonymita je relatívne nízka.

Prístupový systém RAK, umožňuje rýchle naprogramovanie operačno-pamäťovej jednotky (OPJ RAK) cez tlačidlá osadené priamo na plošnej doske OPJ RAK. Programovanie je možné vykonávať aj na mieste montáže bez použitia PC. Na rozšírené programovanie sa využíva softvér RAK.

OPJ RAK sa dodávaju ako komplety s modulom Karat pre osadenie operačno-pamäťových jednotiek priamo do tlačidlových tabiel KARAT, alebo samostatne ako plošné dosky bez ďalšieho montážneho príslušenstva. Operačno-pamäťové jednotky sa vyrábajú v dvoch vyhotoveniach pre bezkontaktnej technológii RFID - RAK BES a iButton technológiu RAK DEK.

POUŽITIE EMG ZÁMKOV JE VEĽMI DôLEŽITÉ V PRÍSTUPOVOM SYSTÉME!