Prístupový systém DEK SIEŤ je založený na iButton technológii identifikátora.

DEK kľúč (čip iButton) je čip s plastovým držiakom, ktorý nosí vlastník bytu s ostatnými kľúčmi. Tento sa prikladá k dotykovej ploche umiestnenej na ráme dverí. Po priložení DEK kľúča prebehne prenos dát (16-miestneho kódu) do operačnej jednotky systému (OPJ). Táto jednotka porovná kód s databázou oprávnených identifikátorov. V prípade, že tento kód má oprávnenie na otvorenie dverí, preruší OPJ prívod el. energie do dvojice elektromagnetických (EMG) zámkov. Tieto držia bránu zavretú silou približne 600kg (2x300kg). Prerušenie prívodu el. energie je signalizované zeleným sfarbením dotykovej plochy a akustickou signalizáciou. Po niekoľkých sekundách sa prívod el. energie obnoví, a brána je znovu uzatvorená. Pri odchode z objektu sa buď opäť používa priloženie identifikátora k dotykovej ploche v interiéri, alebo sa dá použiť odchodové tlačidlo, stlačením ktorého sa dvere odblokujú.

Systém DEK SIEŤ umožňuje ešte viacero funkcií zlepšujúcich bezpečnosť obyvateľov:

  • pri násilne alebo dlhodobo otvorených dverách sa spustí siréna, ktorá upozorní na túto skutočnosť
  • každé použitie identifikátora (DEK kľúča) sa zaznamenáva v OPJ, čím sa dá spätne zistiť, napr. kto a kedy za sebou nezatvoril dvere
  • každý DEK kľúč je adresne priradený k majiteľovi bytu, takže sa dá zistiť napr. počet používaných identifikátorov pre ten ktorý byt

POUŽITIE EMG ZÁMKOV JE VEĽMI DôLEŽITÉ V PRÍSTUPOVOM SYSTÉME!

 

Referencie

Bajzova 5,7, Ružinov, Bratislava
Beňovského 10-16, Dúbravka, Bratislava
Budatínska 20, Petržalka, Bratislava
Dvojkrížna 2,4,6, Vrakuňa, Bratislava
Haanova 14, 14A, Petržalka, Bratislava
Holíčska 16, Petržalka, Bratislava
Homolova 12, Dúbravka, Bratislava
Horná 1, Rača, Bratislava
Hornádska 4-8, Podunajské Biskupice, Bratislava
Iljušinova 12, Petržalka, Bratislava
Ipeľská 15, Podunajské Biskupice, Bratislava
Jána Stanislava 29-37, Karlova Ves, Bratislava
Topoľčianska 25, Petržalka, Bratislava
Kulíškova 29-39, Ružinov, Bratislava
Majerníkova 2-6, Karlova Ves, Bratislava
Majerníkova 3-9, Karlova Ves, Bratislava
Ožvoldíkova 10, Dúbravka, Bratislava
Podzáhradná 4, Podunajské Biskupice, Bratislava
Pri strelnici 1,3, Ružinov, Bratislava
Podunajská 18, Podunajské Biskupice, Bratislava
Rumančeková 40,42, Ružinov, Bratislava
Sekurisova 2-6, Dúbravka, Bratislava
Smolnícka 3, Ružinov, Bratislava
Súmračná 15-23, Ružinov, Bratislava
Sv. Vincenta 2, Ružinov, Bratislava
Ševčenkova 8, Petržalka, Bratislava
Veľká Okružná 71, Partizánske
Veternicová 21-27, Karlova Ves, Bratislava
Vietnamská 40, Ružinov, Bratislava
Vietnamská 42, Ružinov, Bratislava
Družstevná 2-6, Hamuliakovo
Nerudova 7, Ružinov, Bratislava
Okružná 19-23, Stupava
Wilsonova 3, Staré Mesto, Bratislava
Rezedová 25-29, Ružinov, Bratislava
Svätoplukova 24-26, Staré Mesto, Bratislava
Bodrocká 6,8, Podunajské Biskupice, Bratislava
Trenčianska 27, Ružinov, Bratislava
Údernícka 9, Petržalka, Bratislava
Starhradská 18, Petržalka, Bratislava
Hrobákova 15, Petržalka, Bratislava
Pečnianska 23,25, Petržalka, Bratislava
Lachova 39, Petržalka, Bratislava
Ľudovíta Fullu 30-38, Karlova Ves, Bratislava
Seberíniho 2,4, Ružinov, Bratislava
Račianska 143/A, Nové Mesto, Bratislava