Prepäťové ochrany

Pre bytové domy ponúkame možnosť vnútornej ochrany pred atmosferickým prepätím - návrh, dodávku a montáž prepäťovej ochrany. Prepäťovými ochranami sme schopní dozbrojiť takmer každý typ bytového domu.

Okrem ochrany spotrebičov pred naindukovanými prepäťovými vlnami šíriacimi sa smerom do domu prívodnými káblami po údere blesku slúži prepäťová ochrana aj na ochranu pred menej nebezpečnými prepätiami spôsobenými spínacími procesmi v elektrickej sieti. Tieto postupne degradujú elektroniku v elektrických spotrebičoch a zariadeniach, čím znižujú ich životnosť až o 50%. Inštaláciou prepäťových ochrán tým dosiahnete predĺženie životnosti spotrebičov a zariadení na zhruba dvojnásobok.

Dodávke a montáži prepäťových ochrán predchádza obhiadka bytového domu, na ktorej vieme zhodnotiť stav elektrorozvodov a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie dozbrojenia rozvodov prepäťovými ochranami.

Bez nutnosti vstupu do bytov vieme ošetriť bytový dom prepäťovými ochranami prvých dvoch stupňov v trojstupňovej škále. Dodávku tretieho stupňa (jemnej ochrany) vieme dodať po individuálnej dohode s vlastníkmi bytov. Táto sa totiž montuje do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení buď ako súčasť zásuvky, alebo ako predlžovací prívod so zabudovanou jemnou ochranou.