Služby pre bytové domy

Pre bytové domy ponúkame nasledovné služby:

Prístupové systémy

návrh, dodávka a montáž prístupových systémov
DEK, BES, RAK

Dorozumievacie systémy

návrh, dodávka a montáž digitálnych dorozumievacích systémov
DDS a DDV

Senzorové osvetlenie

návrh, dodávka a montáž senzorového osvetlenia spoločných priestorov bytových domov od nemeckej firmy STEINEL

Elektroinštalácie

návrh, dodávka a montáž elektrorozvodov spoločných priestorov bytových domov, čiastkové aj kompletné - stúpacie vedenia, rozvádzače...

Revízie

revízie elektrozariadenia a bleskozvodov bytových domov, následné odstraňovanie zistených závad, údržba

Bleskozvody

návrh, dodávka a montáž bleskozvodov (klasických aj aktívnych)

Kovovýroba

návrh, dodávka a montáž oceľových brán, mreží, zábradlí a pod.

Prepäťové ochrany

návrh, dodávka a montáž prepäťových ochrán

Núdzové osvetlenie

návrh, dodávka a montáž LED núdzového osvetlenia


Pokiaľ máte záujem o spracovanie cenovej ponuky, resp. obhliadku, kontaktujte nás prosím mailom, telefonicky, resp. vyplňte formulár.