bytový dom Hviezdoslavova 66-70, ZM prepäťová ochrana KIWA
Obdobie Služba Dodávateľ
4/2015 prepäťové ochrany AC blesk DC

Realizované služby

Prepäťové ochrany

V apríli 2015 sme prepäťovo ochránili silové rozvody bytového domu na Hviezdoslavovej ulici 66-70 v Zlatých Moravciach.

Prvý stupeň prepäťovej ochrany spočíval v inštalácii prepäťových ochrán triedy 1 na hlavné prívody v 3 vchodoch paneláku.

Druhý stupeň ochrany sme vyriešili inštaláciou prepäťových ochrán pre všetky byty, pre výťahy a pre osvetlenia.

V JOP-kách sme zriadili hlavné pospojovanie vodičom CY 16mm2, ktoré prechádza na každom podlaží ekvipotenciálnou prípojnicou a slúži aj na uzemnenie prepäťových ochrán.

Inštaláciou prepäťových ochrán sme ochránili ďaľší bytový dom zvnútra pred atmosférickým prepätím a pred prepätím vznikajúcim v sieti spínacími procesmi.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Fotogaléria

Bytový dom

obyvatelia bytového domu už môžu aj v búrkovom období kľudne spávať

obyvatelia bytového domu už môžu aj v búrkovom období kľudne spávať

inštaláciou prepäťových ochrán si spoľahlivo ochránite elektronické zariadenia v byte pred atmosferickým prepätím, rovnako ako aj pred prepätiami v sieti spôsobenými spínacími procesmi

inštaláciou prepäťových ochrán si spoľahlivo ochránite elektronické zariadenia v byte pred atmosferickým prepätím, rovnako ako aj pred prepätiami v sieti spôsobenými spínacími procesmi

Prepäťová ochrana

Pôvodný rozvádzač s istením obvodov spoločných priestorov. Prepäťovými ochranami triedy 2 sme v ňom ochránili výťah, dva byty a jednofázové obvody spoločných priestorov.

Pôvodný rozvádzač s istením obvodov spoločných priestorov. Prepäťovými ochranami triedy 2 sme v ňom ochránili výťah, dva byty a jednofázové obvody spoločných priestorov.

spodná nemeraná časť rozvádzača s káblovým prívodom prechádzajúcim cez stupačkovú svorkovnicu

spodná nemeraná časť rozvádzača s káblovým prívodom prechádzajúcim cez stupačkovú svorkovnicu

pohľad na prepäťovo ochránený rozvádzač po odmontovaní krycieho plechu

pohľad na prepäťovo ochránený rozvádzač po odmontovaní krycieho plechu

nemeraná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou (triedy1)

nemeraná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou (triedy1)

pohľad zvrchu na hornú časť rozvádzača so strednými prepäťovkami

pohľad zvrchu na hornú časť rozvádzača so strednými prepäťovkami

rozvádzač s prepäťovými ochranami po zakrytovaní plechom

rozvádzač s prepäťovými ochranami po zakrytovaní plechom

Rozvádzač RE na poschodí. Strednými prepäťovými ochranami sme ochránili dva byty. Jeden z nich mal jednofázový a jeden trojfázový prívod.

Rozvádzač RE na poschodí. Strednými prepäťovými ochranami sme ochránili dva byty. Jeden z nich mal jednofázový a jeden trojfázový prívod.

dva jednofázové byty ochránené strednými prepäťovkami

dva jednofázové byty ochránené strednými prepäťovkami

Správca

Správca bytového domu:

Mapa

 

Návrat hore