Súmračná 15-23, Bratislava Súmračná 15-23, Bratislava tablo GUARD výmena HDV RE a ističe prepäťové ochrany núdzové osvetlenie rozvádzače RS DDS Karát
Obdobie Služba Dodávateľ
11/2008 STEINEL AC blesk DC
3/2009 DEK SIEŤ AC blesk DC
9/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
10/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
10/2016 prepäťové ochrany AC blesk DC
11/2016 STEINEL AC blesk DC
11/2016 núdzové osvetlenie AC blesk DC
11/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
11/2016 DDS AC blesk DC

Realizované služby

Senzorové osvetlenie STEINEL

V novembri 2008 sme prerobili osvetlenie zádverí v bytovom dome na Súmračnej ulici č. 15-23 v Bratislave na senzorové osvetlenie s použitím svietidiel STEINEL RS 16 L so zabudovaným vysokofrekvenčným senzorom.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Prístupový systém DEK SIEŤ

Všetkých 5 vchodov sme zabezpečili DEK systémom, ktorý sme namontovali do pôvodných oceľových brán.

Postupne sme v 2 vchodoch urobili kompletnú výmenu starého analógového dorozumievacieho zariadenia vrátane telefónov za nové analógové zariadenie DDZ GUARD a v ostatných 3 vchodoch sme vymenili staré tablá za nové tablá GUARD.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ vyrobila firma: RYS

Prístupový systém DEK SIEŤ

Elektroinštalácia

V septembri 2016 sme začali s elektrorekonštrukciou bytového domu na Súmračnej 15-23 v Bratislave.

Ako prvé sme vymenili hlavné domové vedenie HDV od vonkajšej skrine HDS cez skrine JOP po vrchné poschodie vo všetkých piatich vchodoch.

S vedením sme vymenili aj stupačkové svorkovnice za nové s plastovými krytmi. Vodorovné HDV sme viedli v pevných rúrkach na povrchu.

Stihli sme to tak, aby byty boli odpojené od elektriky max. 8 hodín. Za ten čas sme stihli vymeniť HDV v jednom vchode.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

V októbri 2016 sme nanovo vykáblovali všetky elektromerové rozvádzače a vymenili ističe pred elektromermi.

Po hromadnom odplombovaní všetkých elektromerov sme všetky nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY 4, 6 a 10. Po skončení prác boli všetky znovu zaplombované spoločne s krycím plechom na nemeranej časti rozvádzača. Nové ističe pred elektromermi sme umiestnili do prevlečných krytov.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Prepäťové ochrany

V októbri 2016 sme nainštalovali do celého bytového domu prepäťovú ochranu silových rozvodov KIWA.

Na prívodný kábel HDV pre jednotlivé vchody sme nainštalovali prepäťovú ochranu triedy 1 (zvodič bleskových prúdov) spolu s akustickou signalizáciou poruchového stavu. Túto sme namontovali do nemeranej časti v JOP rozvádzačoch na prízemí.

Výťahy, spoločné priestory a všetky byty sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana), ktoré sme namontovali do meranej časti rozvodu do JOP skríň.

Jemnú prepäťovú ochranu (trieda 3) sme neriešili. Túto si musia vlastníci bytov vyriešiť sami či už formou predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, alebo výmenou zásuviek za zásuvky s P.O.

Súčasťou vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Senzorové osvetlenie STEINEL

V novembri 2016 sme zhotovili nové osvetlenie v bytovom dome na Súmračnej 15-23 v Bratislave.

Pôvodné hromadne spínané osvetlenie sme nahradili novým senzorovým so svietidlami RS 16 L s vysokofrekvenčným senzorom od firmy STEINEL a LED svetelnými zdrojmi.

Kabeláž sme zhotovili tiež novú, uloženú v rúrkach (JOP), resp. v lištách.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Núdzové osvetlenie

V novembri 2016 sme do bytového domu na Súmračnej 15-23 v Bratislave dodali núdzové osvetlenie únikových ciest LED núdzovými svietidlami LEDUS 8 od firmy EATON so vstavanými akumulátormi.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Núdzové osvetlenie

Elektroinštalácia

V novembri 2016 sme zrekonštruovali rozvádzače spoločných priestorov RS.

Pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými ističmi v prevlečných krytoch. Vymenili sme aj nulovacie svorkovnice, poodpájali nefunkčné káble, upratali zapojenie rozvádzačov. Nakoniec sme zrepasovali krycie plechy. Doplnili sme zásuvku napájanú cez prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Do rozvádzačov sme umiestnili jednopólové schémy skutočného zapojenia.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Digitálny dorozumievací systém DDS

V novembri 2016 sme prerobili pôvodné analógové dorozumievacie zariadenie DDZ na digitálny dorozumievací systém DDS Karát s kódovou voľbou.

Pôvodné zvončekové tablá sme demontovali a nahradili novými digitálnymi. Tiež sme vymenili napájací zdroj a bytové telefóny.

Po naprogramovaní telefónov sa môžu obyvatelia bytového domu tešiť z čistého zvuku komunikácie medzi bránou a bytom a takisto z interkomového spojenia medzi bytmi vo vchode.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Digitálny dorozumievací systém DDS vyrobila firma: TESLA Stropkov, a.s.


Použité produkty:

Digitálny dorozumievací systém DDS

Fotogaléria

Bytový dom

bytový dom Súmračná 15-23 - senzorové osvetlenie Steinel, ddz guard, DEK systém

bytový dom Súmračná 15-23 - senzorové osvetlenie Steinel, ddz guard, DEK systém

bytový dom Súmračná 15-23 - senzorové osvetlenie Steinel, ddz guard, DEK systém

bytový dom Súmračná 15-23 - senzorové osvetlenie Steinel, ddz guard, DEK systém

Súmračná 17

vchod Súmračná 17

vchod Súmračná 17

pôvodná oceľová brána s DEK systémom a tablo GUARD

pôvodná oceľová brána s DEK systémom a tablo GUARD

pôvodná oceľová brána s DEK systémom

pôvodná oceľová brána s DEK systémom

tablo GUARD

tablo GUARD

detail - dotyková plocha s chráničkou a madlo

detail - dotyková plocha s chráničkou a madlo

Súmračná 19

vchod Súmračná 19

vchod Súmračná 19

pôvodná oceľová brána s DEK systémom a tablo GUARD

pôvodná oceľová brána s DEK systémom a tablo GUARD

detail - dotyková plocha s chráničkou a madlo

detail - dotyková plocha s chráničkou a madlo

tablo GUARD

tablo GUARD

pôvodná oceľová brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

pôvodná oceľová brána s DEK systémom - pohľad z interiéru

otvorené dvere s dorazovými platničkami

otvorené dvere s dorazovými platničkami

horná dorazová platnička na krídle dverí

horná dorazová platnička na krídle dverí

dolná dorazová platnička na krídle dverí

dolná dorazová platnička na krídle dverí

Súmračná 21

vchod Súmračná 21

vchod Súmračná 21

pôvodná oceľová brána s DEK systémom a tablo GUARD

pôvodná oceľová brána s DEK systémom a tablo GUARD

detail - dotyková plocha s chráničkou a madlo

detail - dotyková plocha s chráničkou a madlo

Súmračná 23

vchod Súmračná 23

vchod Súmračná 23

pôvodná oceľová brána s DEK systémom a tablo GUARD

pôvodná oceľová brána s DEK systémom a tablo GUARD

detail - dotyková plocha s chráničkou a madlo

detail - dotyková plocha s chráničkou a madlo

tablo GUARD

tablo GUARD

Výmena HDV

po výmene hlavného domového vedenia (HDV) a stupačkovej svorkovnice

po výmene hlavného domového vedenia (HDV) a stupačkovej svorkovnice

pôvodná HDS-ka s handrovými vodičmi HDV

pôvodná HDS-ka s handrovými vodičmi HDV

stará HDS po výmene HDV

stará HDS po výmene HDV

rozvádzač v JOP na prízemí po výmene HDV (doplnili sme hlavný vypínač pre celý vchod)

rozvádzač v JOP na prízemí po výmene HDV (doplnili sme hlavný vypínač pre celý vchod)

V dvoch vchodoch z piatich bola HDS v tomto prevedení s nožovými poistkami. Vo zvyšných 3 vchodoch bola HDS s obyčajnými poistkami a T prívodom z verejného rozvodu.

V dvoch vchodoch z piatich bola HDS v tomto prevedení s nožovými poistkami. Vo zvyšných 3 vchodoch bola HDS s obyčajnými poistkami a T prívodom z verejného rozvodu.

na bežnom poschodí po výmene HDV vyzerá nemeraná časť rozvádzača takto

na bežnom poschodí po výmene HDV vyzerá nemeraná časť rozvádzača takto

RE a ističe

nové ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli bezpečnosti a urobili sme aj nové ukostrenie rozvádzačov

nové ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli bezpečnosti a urobili sme aj nové ukostrenie rozvádzačov

rozvádzače RE sme nanovo vykáblovali vodičmi CY 4, 6 a 10

rozvádzače RE sme nanovo vykáblovali vodičmi CY 4, 6 a 10

niektoré byty boli trojfázové

niektoré byty boli trojfázové

PO a pospojovanie

prepäťové ochrany triedy 2 pre byty

prepäťové ochrany triedy 2 pre byty

príprava prepäťových ochrán na montáž

príprava prepäťových ochrán na montáž

prepäťové ochrany triedy 2 a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania (vľavo)

prepäťové ochrany triedy 2 a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania (vľavo)

trojfázový elektromer je pre výťah - tiež má P.O. triedy 2

trojfázový elektromer je pre výťah - tiež má P.O. triedy 2

hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) so signalizáciou poruchového stavu

hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) so signalizáciou poruchového stavu

Senzorové a núdzové osvetlenie

v JOP-ke sme využili pôvodné pancierové krabice ako odbočné krabice pre kabeláž senzorového a núdzového osvetlenia

v JOP-ke sme využili pôvodné pancierové krabice ako odbočné krabice pre kabeláž senzorového a núdzového osvetlenia

núdzové svietidlo LEDUS 8 pri montáži na strop so zvislým modulom s piktogramom

núdzové svietidlo LEDUS 8 pri montáži na strop so zvislým modulom s piktogramom

rozsvietené svietidlo LEDUS 8 pri prerušení napájania - nástenná montáž

rozsvietené svietidlo LEDUS 8 pri prerušení napájania - nástenná montáž

Rozvádzače RS

pôvodný rozvádzač RS so starými istiacimi prvkami

pôvodný rozvádzač RS so starými istiacimi prvkami

nové ističe, prúdový chránič a zásuvka

nové ističe, prúdový chránič a zásuvka

po rekonštrukcii RS sme ho zakrytovali pozinkovaným plechom

po rekonštrukcii RS sme ho zakrytovali pozinkovaným plechom

prvky sú kvôli bezpečnosti osadené v  prevlečných krytoch

prvky sú kvôli bezpečnosti osadené v prevlečných krytoch

DDS Karát

pôvodné staré analógové digitálne dorozumievacie zariadenie sme nahradili novým digitálnym

pôvodné staré analógové digitálne dorozumievacie zariadenie sme nahradili novým digitálnym

vlastníci sa rozhodli pre kódovú voľbu vyzvonenia účastníka

vlastníci sa rozhodli pre kódovú voľbu vyzvonenia účastníka

Správca

Správca bytového domu:

Mapa

 

Návrat hore