bytový dom vchod zabezpečený systémom RAK BES
Obdobie Služba Dodávateľ
5/2016 RAK BES AC blesk DC

Realizované služby

Jednoduchý prístupový systém RAK BES

V máji 2016 sme namontovali jednoduchý bezdotykový prístupový systém RAK BES (RFID) do bytového domu na Studenohorskej ulici 26, 28 v Bratislave.

Prístupový systém sme namontovali do existujúcej relatívne novej hliníkovej brány. Aj napriek odporúčaniam vlastníci bytov trvali na dodaní systému s elektromechanickým (bzučiacim) zámkom.

Zhruba po roku si nechali do prístupového systému dodať namiesto elektromechanického zámku AL lištu s dvojicou EMG zámkov kvôli krádeži, ktorá sa udiala ľahkým prekonaním elektromechanického zámku páčením.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém RAK BES vyrobila firma: RYS

Jednoduchý prístupový systém RAK BES

Fotogaléria

RAK BES

pôvodne sme namontovali prístupový systém s elektromechanickým zámkom

pôvodne sme namontovali prístupový systém s elektromechanickým zámkom

bytový dom na Studenohorskej 26, 28 v Bratislave

bytový dom na Studenohorskej 26, 28 v Bratislave

ako vidno z fotografie, na bráne je namontovaná aj veľká AL lišta s EMG zámkami

ako vidno z fotografie, na bráne je namontovaná aj veľká AL lišta s EMG zámkami

čítačku sme umiestnili vedľa zvonkového tabla

čítačku sme umiestnili vedľa zvonkového tabla

prístupový systém RAK BES (RFID) sme montovali do existujúcej hliníkovej brány, ktorá obsahovala už nové zvonkové tablo

prístupový systém RAK BES (RFID) sme montovali do existujúcej hliníkovej brány, ktorá obsahovala už nové zvonkové tablo

RFID čítačku sme umiestnili vedľa zvonkového tabla

RFID čítačku sme umiestnili vedľa zvonkového tabla

Správca

Správca bytového domu: Správcovské Bratislavské Družstvo

Mapa

 

Návrat hore