Sibírska 50,52, Bratislava Sibírska 50,52, Bratislava Sibírska 50,52, Bratislava Sibírska 50,52, Bratislava rekonštrukcia elektrorozvodov prepäťová ochrana v rozvádzači
Obdobie Služba Dodávateľ
1/2008 STEINEL AC blesk DC
12/2010 RAK DEK AC blesk DC
12/2010 DDS AC blesk DC
10/2013 elektroinštalácia AC blesk DC
3/2014 elektroinštalácia AC blesk DC
6/2014 elektroinštalácia AC blesk DC
11/2014 prepäťové ochrany AC blesk DC

Realizované služby

Senzorové osvetlenie STEINEL

V januári 2008 sme prerobili osvetlenie v bytovom dome na Sibírskej ulici č. 50, 52 v Bratislave na senzorové osvetlenie s použitím svietidiel STEINEL RS 16 L so zabudovaným vysokofrekvenčným senzorom.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Jednoduchý prístupový systém RAK DEK

V decembri 2010 sme namontovali prístupový systém RAK DEK do 2 predných, 2 zadných a 1 suterénnej novej Al brány bytového domu na Sibírskej ulici č. 50-52 v Bratislave.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém RAK DEK vyrobila firma: RYS

Dodávateľ brán: AL doors spol.s r.o.

Jednoduchý prístupový systém RAK DEK

Digitálny dorozumievací systém DDS

V decembri 2010 sme namontovali digitálny dorozumievací systém DDS do 2 vchodov bytového domu na Sibírskej ulici č. 50-52 v Bratislave.

Digitálny dorozumievací systém DDS pozostával z tabiel Karát s priamou voľbou a domácich telefónov ELEGANT s reguláciou hlasitosti. Vedenie DDS zostalo pôvodné.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Digitálny dorozumievací systém DDS vyrobila firma: TESLA Stropkov, a.s.


Použité produkty:

Digitálny dorozumievací systém DDS

Elektroinštalácia

V októbri 2013 sme zrekonštruovali elektroinštaláciu v 13 garážach bytového domu.

Rekonštrukcia pozostávala z inštalácie rozvádzača s podružnými digitálnymi elektromermi, zhotovenia nových prívodov pre garáže a novej elektroinštalácie v garážach.

Natiahnuté prívody sú vedené pivničnými priestormi a sú kedykoľvek skontrolovateľné po celej svojej dĺžke, kvôli odhaleniu možného nelegálneho odberu.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

V marci 2014 sme dokončili rekonštrukciu elektrorozvodov v obidvoch vchodoch.

Rekonštrukcia pozostávala z výmeny hlavného domového vedenia HDV od hlavnej domovej skrine HDS umiestnenej v interiéri pri vchodových dverách a rekonštrukcie rozvádzačov.

Pôvodné hliníkové vodiče stúpacieho vedenia s textilnou izoláciou, ktoré nevyhovovali z hľadiska izolačnej pevnosti, sme nahradili novými jednožilovými hliníkovými káblami s dvojitou izoláciou 1-AYY 1x70 mm2. Z týchto sme v každom elektromerovom rozvádzači napojili ističe pred elektromermi v stupačkovej svorkovnici s plastovým krytom bez prerušenia HDV.

Staré ističe a poistky sme nahradili novými a nanovo sme kompletne vykáblovali rozvádzače vodičmi CYA 6 mm2 až po svorky s odbočkami pre byty.

Vyžadovalo si to samozrejme odblombovanie a následné zablombovanie všetkých elektromerov.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

V júni 2014 sme zrekonštruovali elektrické rozvody v pivničných priestoroch.

Pôvodné hliníkové vodiče s textilnou izoláciou sme nahradili úplne novými medenými rozvodmi. Vedenie sme viedli povrchovo. Vypínače do vlhka LEGRAND a svietidlá s kovovou klietkou v prevedení do vlhka s halogénovými žiarovkami nahradili pôvodné plastové "kopytá" s guľovými tienidlami. Miesto pôvodných rozvodných krabíc ACEDUR sme použili "OBO krabice".

Osvetlenie pivníc je pripravené na ďaľšie dlhoročné používanie.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Prepäťové ochrany

Prepäťová ochrana KIWA

V novembri 2014 sme prepäťovo ochránili silové rozvody bytového domu na Sibírskej 50,52 v Bratislave.

Dozbrojeniu prepäťovými ochranami predcházal projekt, ktorý zohľadnil pri návrhu množstvo bytov, prevedenie rozvádzačov, rozsah dozbrojenia a spôsob realizácie.

Do hlavného rozvádzača JOP na prízemí sme umiestnili hlavnú prepäťovú ochranu triedy I (hrubá ochrana) spoločne s modulom signalizácie poruchového stavu. Do hornej časti rozvádzačov sme umiestnili prepäťové ochrany triedy II (stredná ochrana), ktoré chránia byty, výťah, rozvádzač spoločných priestorov. Prepäťovou ochranou triedy III (jemná ochrana) sme ochránili prístupový systém RAK DEK (5 brán), ktoré sme umiestnili do krabíc so zdrojom a operačnou jednotkou.

Jemnú ochranu bytov sme neriešili, nakoľko túto si budú podľa potreby riešiť obyvatelia sami individuálne podľa potrieb. Táto sa umiestňuje buď priamo do zásuviek v bezprostrednej blízkosti chránených zariadení, resp. sa môže použiť predlžovačka so zabudovanou jemnou prepäťovou ochranou.

Súčasťou dodávky bolo aj zhotovenie hlavného pospojovania, ktoré je priebežné cez všetky rozvádzače na poschodiach. Prechádza cez ekvipotenciálne prípojnice.

Dozbrojením bytového domu prepäťovými ochranami sme zabezpečili vnútornú ochranu elektrických zariadení a spotrebičov pred atmosférickým prepätím, rovnako ako aj pred účinkami prepätia spôsobeného spínacími procesmi v sieti.

Prepäťová ochrana silových rozvodov neochráni pred indukovaným prepätím v slaboprúdových rozvodoch ako sú prípojky káblovej TV, pevnej linky a pod., zabezpečenie ktorých je nutné riešiť s prevádzkovateľmi týchto rozvodov.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Fotogaléria

Predná jednokrídlová brána

nová Al brána so systémom RAK DEK - pohľad z interiéru

nová Al brána so systémom RAK DEK - pohľad z interiéru

nová Al brána so systémom RAK DEK, DDS karát, Steinel L 870 S - pohľad z exteriéru

nová Al brána so systémom RAK DEK, DDS karát, Steinel L 870 S - pohľad z exteriéru

nová Al brána so systémom RAK DEK, DDS karát, Steinel L 870 S - pohľad z exteriéru

nová Al brána so systémom RAK DEK, DDS karát, Steinel L 870 S - pohľad z exteriéru

nové tablo DDS karát priama voľba

nové tablo DDS karát priama voľba

nová Al brána so systémom RAK DEK, DDS karát - pohľad z exteriéru

nová Al brána so systémom RAK DEK, DDS karát - pohľad z exteriéru

horná dorazová platnička na krídle dverí

horná dorazová platnička na krídle dverí

horný elektromagnetický zámok - zápustná montáž

horný elektromagnetický zámok - zápustná montáž

dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička - pohľad z interiéru

dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička - pohľad z interiéru

digitálny telefón ELEGANT s reguláciou hlasitosti

digitálny telefón ELEGANT s reguláciou hlasitosti

Zadná dvojkrídlová brána

nová Al brána s namontovaným systémom RAK DEK - pohľad z interiéru

nová Al brána s namontovaným systémom RAK DEK - pohľad z interiéru

dotyková plocha s chráničkou a madlo dverí - pohľad z interiéru

dotyková plocha s chráničkou a madlo dverí - pohľad z interiéru

horný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri pootvorených dverách - pohľad z exteriéru

horný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri pootvorených dverách - pohľad z exteriéru

dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri pootvorených dverách - pohľad z exteriéru

dolný elektromagnetický zámok a dorazová platnička pri pootvorených dverách - pohľad z exteriéru

nová Al brána s namontovaným systémom RAK DEK - pohľad z exteriéru

nová Al brána s namontovaným systémom RAK DEK - pohľad z exteriéru

dotyková plocha s chráničkou a madlo dverí - pohľad z exteriéru

dotyková plocha s chráničkou a madlo dverí - pohľad z exteriéru

Garáže - elektroinštalácia

nový rozvádzač EATON s podružnými digitálnymi elektromermi a istením pre 13 garáží bytového domu na Sibírskej 50, 52 v Bratislave

nový rozvádzač EATON s podružnými digitálnymi elektromermi a istením pre 13 garáží bytového domu na Sibírskej 50, 52 v Bratislave

nový rozvádzač EATON s podružnými digitálnymi elektromermi a istením pre 13 garáží bytového domu na Sibírskej 50, 52 v Bratislave

nový rozvádzač EATON s podružnými digitálnymi elektromermi a istením pre 13 garáží bytového domu na Sibírskej 50, 52 v Bratislave

kabeláž novej elektroinštalácie do garáží

kabeláž novej elektroinštalácie do garáží

povrchová elektroinštalácia vedená po povrchu v OBO príchytkách

povrchová elektroinštalácia vedená po povrchu v OBO príchytkách

Elektroinštalácia - výmena stupačiek, rekonštrukcia rozvádzačov - vchod č.50

prízemie

jednopólová schéma rozvádzača

jednopólová schéma rozvádzača

nanovo vykáblovaný rozvádzač s novými ističmi

nanovo vykáblovaný rozvádzač s novými ističmi

nové ističe v rozvádzači

nové ističe v rozvádzači

nové elektromerové svorky

nové elektromerové svorky

nové HDV s krytou stupačkovou svorkovnicou, nové ističe a nová kabeláž

nové HDV s krytou stupačkovou svorkovnicou, nové ističe a nová kabeláž

1. poschodie

jednopólová schéma v elektromerovom rozvádzači

jednopólová schéma v elektromerovom rozvádzači

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

nové ističe pred elektromermi bytov

nové ističe pred elektromermi bytov

nové radové elektromerové svorky

nové radové elektromerové svorky

prerobený elektromerový rozvádzač

prerobený elektromerový rozvádzač

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

2. poschodie

ukážka vykáblovania elektromerového rozvádzača s odblombovanými elektromermi

ukážka vykáblovania elektromerového rozvádzača s odblombovanými elektromermi

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

staré ističe pred bytmi sme nahradili novými

staré ističe pred bytmi sme nahradili novými

nové radové svorky so starými prívodmi do bytov

nové radové svorky so starými prívodmi do bytov

nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novou stupačkovou svorkovnicou, stúpacím vedením, ističmi a nulovacou svorkovnicou

zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novou stupačkovou svorkovnicou, stúpacím vedením, ističmi a nulovacou svorkovnicou

4. poschodie

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii a výmene stupačky

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii a výmene stupačky

nové ističe v elektromerovom rozvádzači

nové ističe v elektromerovom rozvádzači

nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač

nanovo vykáblovaný elektromerový rozvádzač

nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

5. poschodie

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

nové radové elektromerové svorky

nové radové elektromerové svorky

prerobený rozvádzač s novým stupačkovým vedením

prerobený rozvádzač s novým stupačkovým vedením

nové ističe pred elektromermi

nové ističe pred elektromermi

HDS

hlavná domová skriňa HDS

hlavná domová skriňa HDS

spôsob vedenia hlavného domového vedenia - v lištách - dom je z liateho betónu

spôsob vedenia hlavného domového vedenia - v lištách - dom je z liateho betónu

nové HDV pripojené v skrini HDS

nové HDV pripojené v skrini HDS

suterén

rozvádzač v suteréne po rekonštrukcii

rozvádzač v suteréne po rekonštrukcii

Elektroinštalácia - výmena stupačiek, rekonštrukcia rozvádzačov - vchod č.52

prízemie

na porovnanie - pôvodná kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

na porovnanie - pôvodná kabeláž v elektromerovom rozvádzači na prízemí

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

nové ističe

nové ističe

nové elektromerové radové svorky

nové elektromerové radové svorky

na porovnanie: kabeláž v elektromerovom rozvádzač na prízemí

na porovnanie: kabeláž v elektromerovom rozvádzač na prízemí

po rekonštrukcii sa zapojenie rozvádzača sprehľadnilo

po rekonštrukcii sa zapojenie rozvádzača sprehľadnilo

1. poschodie

časť rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi pred rekonštrukciou

časť rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi pred rekonštrukciou

nová jednopólová schéma k elektromerovému rozvádzaču

nová jednopólová schéma k elektromerovému rozvádzaču

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii HDV

nové ističe pred elektromermi

nové ističe pred elektromermi

nové elektromerové svorky

nové elektromerové svorky

zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novými ističmi, stupačkovou svorkovnicou a stúpacím vedením

zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač s novými ističmi, stupačkovou svorkovnicou a stúpacím vedením

nový typ "stupačkovej" svorkovnice s krytom

nový typ "stupačkovej" svorkovnice s krytom

2. poschodie

pôvodný rozvádzač s "handrovými" vodičmi s nevyhovujúcou izolačnou odolnosťou

pôvodný rozvádzač s "handrovými" vodičmi s nevyhovujúcou izolačnou odolnosťou

jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

elektromerový rozvádzač po rekonštrukcii

nové ističe v zrekonštruovanom rozvádzači

nové ističe v zrekonštruovanom rozvádzači

nové radové elektromerové svorky

nové radové elektromerové svorky

nová výzbroj v rozvádzači s elektromermi

nová výzbroj v rozvádzači s elektromermi

detail časti rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi

detail časti rozvádzača so stupačkovou svorkovnicou a ističmi

4. poschodie

pôvodná kabeláž v rozvádzačoch bola z hliníkových žíl (časť z nich v "handrovom" prevedení)

pôvodná kabeláž v rozvádzačoch bola z hliníkových žíl (časť z nich v "handrovom" prevedení)

rozvádzač po rekonštrukcii

rozvádzač po rekonštrukcii

zrekonštrukovaný rozvádzač s novými ističmi, kabelážou a hlavným domovým vedením

zrekonštrukovaný rozvádzač s novými ističmi, kabelážou a hlavným domovým vedením

nové elektromerové svorky

nové elektromerové svorky

zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač

zrekonštruovaný elektromerový rozvádzač

nové radové svorky so starými odchodmi do bytov

nové radové svorky so starými odchodmi do bytov

nová výzbroj v rozvádzači

nová výzbroj v rozvádzači

5. poschodie

nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

nová výzbroj v elektromerovom rozvádzači

prerobený rozvádzač s demontovanými krycími plechmi

prerobený rozvádzač s demontovanými krycími plechmi

jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

jednopólová schéma elektromerového rozvádzača

rozvádzač po rekonštrukcii

rozvádzač po rekonštrukcii

HDS

HDS pred rekonštrukciou

HDS pred rekonštrukciou

HDV zo skrine HDS sme viedli lištami, nakoľko dom je urobený z liateho betónu

HDV zo skrine HDS sme viedli lištami, nakoľko dom je urobený z liateho betónu

lišty do rozvádzača

lišty do rozvádzača

HDS po pripojení nového hlavného domového vedenia

HDS po pripojení nového hlavného domového vedenia

suterén

prerobený suterénny rozvádzač

prerobený suterénny rozvádzač

Elektroinštalácia - pivnice

Osvetlenie v pivniciach je spínané klasicky vypínačmi. Použili sme osvedčené vypínače LEGRAND na povrch v prevedení do vlhka.

Osvetlenie v pivniciach je spínané klasicky vypínačmi. Použili sme osvedčené vypínače LEGRAND na povrch v prevedení do vlhka.

Pôvodné elektrorozvody vedené čiastočne na povrchu a čiastočne v stenách sme nahradili medenými vodičmi CYKY.

Pôvodné elektrorozvody vedené čiastočne na povrchu a čiastočne v stenách sme nahradili medenými vodičmi CYKY.

Pôvodné rozvody hliníkovými vodičmi s textilnou izoláciou boli vo veľmi zlom stave, spoje v krabiciach spôsobovali časté poruchy.

Pôvodné rozvody hliníkovými vodičmi s textilnou izoláciou boli vo veľmi zlom stave, spoje v krabiciach spôsobovali časté poruchy.

Prepäťové ochrany

hlavná prepäťovka po zakrytovaní plechom

hlavná prepäťovka po zakrytovaní plechom

hlavná prepäťová ochrana triedy I s modulom signalizácie poruchového stavu

hlavná prepäťová ochrana triedy I s modulom signalizácie poruchového stavu

krabica s prístupovým systémom RAK DEK - napájanie ochránené prepäťovkou triedy III

krabica s prístupovým systémom RAK DEK - napájanie ochránené prepäťovkou triedy III

prepäťové ochrany rozvádzača na prízemí po zakrytovaní

prepäťové ochrany rozvádzača na prízemí po zakrytovaní

na stene je vidieť ekvipotenciálnu prípojnicu s vedením hlavného pospojovania

na stene je vidieť ekvipotenciálnu prípojnicu s vedením hlavného pospojovania

prepäťové ochrany v rozvádzači na prízemí

prepäťové ochrany v rozvádzači na prízemí

odchody do bytov ochránené prepäťovými ochranami triedy II

odchody do bytov ochránené prepäťovými ochranami triedy II

prepäťové ochrany po namontovaní krycieho plechu rozvádzača

prepäťové ochrany po namontovaní krycieho plechu rozvádzača

umiestnenie prepäťových ochrán v JOP-ke

umiestnenie prepäťových ochrán v JOP-ke

Radové svorky s odchodmi do bytov

Radové svorky s odchodmi do bytov

Správca

Správca bytového domu:

Mapa

 

Návrat hore