bytový dom Račianska 143/A, Bratislava vchod zabezpečený systémom DEK SIEŤ
Obdobie Služba Dodávateľ
9/2014 DEK SIEŤ AC blesk DC
2/2016 DEK SIEŤ AC blesk DC

Realizované služby

Prístupový systém DEK SIEŤ

V septembri 2014 sme zabezpečili bytový dom na Račianskej 143/A v Bratislave systémom DEK SIEŤ.

V rozľahlom objekte sa nachádzali 3 hliníkové brány (hlavný vchod, zadný vchod, druhý zadný vchod) a plastové dvere vedúce do pivníc. Na všetky 4 brány sme namontovali dotykový prístupový systém DEK SIEŤ v kombinácii s hliníkovými lištami s EMG zámkami. Všetky brány sme zosieťovali a vyviedli na určené miesto kvôli správe prístupového systému bytového domu oprávnenými osobami zastupujúcimi vlastníkov bytov.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ vyrobila firma: RYS

Prístupový systém DEK SIEŤ

Prístupový systém DEK SIEŤ

Vo februári 2016 sme nahradili 2 krátke lišty s EMG zámkami na hlavnom vchode do bytového domu dlhou lištou s 2 EMG zámkami. Dôvodom bolo časté páčenie dverí v spodnej časti kvôli nerovnomernému rozloženiu EMG zámkov. Keďže EMG zámky udržia cca 300kg iba v ťahu, nie v strihu, tak sa páčením darilo neželaným osobám prekonať zábranový systém.

Aby sme mohli namontovať dlhú lištu, museli si vlastníci nechať odrezať z múrika, ktorý predtým bránil jej namontovaniu.

Okrem toho sme namontovali aj ochranu operačnej jednotky pred sabotážou piezovýbojmi - WDEX


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ vyrobila firma: RYS

Prístupový systém DEK SIEŤ

Fotogaléria

Bytový dom

bytový dom na Račianskej 143/A s veľkým množstvom bytov zabezpečený systémom dek sieť

bytový dom na Račianskej 143/A s veľkým množstvom bytov zabezpečený systémom dek sieť

DEK SIEŤ

Hlavná brána do bytového domu, kde sme museli použiť 2 krátke lišty s EMG zámkami namiesto jednej dlhej, keďže sokel pod oknom zasahoval aj ku krídlu dverí.

Hlavná brána do bytového domu, kde sme museli použiť 2 krátke lišty s EMG zámkami namiesto jednej dlhej, keďže sokel pod oknom zasahoval aj ku krídlu dverí.

existujúca brána na klasické zamykanie bývala často otvorená

existujúca brána na klasické zamykanie bývala často otvorená

dvojica emg zámkov drží dvere zavreté silou približne 600kg

dvojica emg zámkov drží dvere zavreté silou približne 600kg

pohľad na bránu z interiéru

pohľad na bránu z interiéru

požiarne tlačidlo slúžiace na odblokovanie brány v príprade nutnej evakuácie

požiarne tlačidlo slúžiace na odblokovanie brány v príprade nutnej evakuácie

zadný vstup do bytového domu

zadný vstup do bytového domu

na zabezpečenie brány sme použili dlhú lištu s dvojicou emg zámkov

na zabezpečenie brány sme použili dlhú lištu s dvojicou emg zámkov

pri pootvorených dverách je vidieť horný magnet

pri pootvorených dverách je vidieť horný magnet

pri pootvorených dverách zvnútra je vidieť nárazovú platničku ku spodnému emg zámku

pri pootvorených dverách zvnútra je vidieť nárazovú platničku ku spodnému emg zámku

plastovú dvojkrídlovú bránu vedúcu do pivníc sme zabezpečili takisto použitím hliníkovej lišty s dvojicou emg zámkov

plastovú dvojkrídlovú bránu vedúcu do pivníc sme zabezpečili takisto použitím hliníkovej lišty s dvojicou emg zámkov

"fabkovú" vložku sme demontovali a otvor zaslepili

pri pootvorenej bráne vidíme spodný emg zámok

pri pootvorenej bráne vidíme spodný emg zámok

nárazová platnička dosadne pri zavretí na emg zámok

nárazová platnička dosadne pri zavretí na emg zámok

plastová brána zvnútra, vpravo hore je vidieť dvojica krabíc s operačnými jednotkami

plastová brána zvnútra, vpravo hore je vidieť dvojica krabíc s operačnými jednotkami

vonkajší pohľad na druhý zadný vchod

vonkajší pohľad na druhý zadný vchod

na dverách sú vidieť stopy po páčení pri neoprávnenom vstupe do domu zatlačením jazýčka zámku

na dverách sú vidieť stopy po páčení pri neoprávnenom vstupe do domu zatlačením jazýčka zámku

pohľad zvnútra pri pootvorených dverách

pohľad zvnútra pri pootvorených dverách

druhý zadný vstup zvnútra

druhý zadný vstup zvnútra

dvojica zabezpečených brán

dvojica zabezpečených brán

Výmena líšt

Aby sme mohli namontovať dlhú lištu, museli si vlastníci bytov nechať odrezať z múrika, ktorý predtým montáži dlhej lišty bránil

Aby sme mohli namontovať dlhú lištu, museli si vlastníci bytov nechať odrezať z múrika, ktorý predtým montáži dlhej lišty bránil

po namontovaní vyzerajú dvere takto

po namontovaní vyzerajú dvere takto

horný EMG zámok v lište

horný EMG zámok v lište

dvere s dlhou AL lištou po namontovaní

dvere s dlhou AL lištou po namontovaní

Správca

Správca bytového domu:

Mapa

 

Návrat hore