Púpavová 39-45, Bratislava senzorové osvetlenie STEINEL elektrorekonštrukcia + prepäťové ochrany RE rozvádzače
Obdobie Služba Dodávateľ
1/2015 STEINEL AC blesk DC
1/2015 elektroinštalácia AC blesk DC
2/2015 prepäťové ochrany AC blesk DC
12/2015 elektroinštalácia AC blesk DC

Realizované služby

Senzorové osvetlenie STEINEL

V januári 2015 sme v bytovom dome na Púpavovej 39-45 v Bratislave zrekonštruovali osvetlenie. Pôvodne hromadne spínané svietidlá sme vymenili za senzorové s vysokofrekvenčným senzorom od nemeckej firmy STEINEL.

Svetelné zdroje sme použili LED MCOB žiarovky s hliníkovým chladením, ktoré svietia lepšie ako klasické 60W žiarovky (majú 720lm). Farbu svetla sme zvolili neutrálnu bielu kvôli peknému čistému bielemu svetlu. Žiarovky majú iba 9,2W a nevadí im ani nestabilita elektrickej siete. Ich elektronika je totiž dimenzovaná až do 265V.

Pôvodnú kabeláž vedenú v JOP skriniach sme demontovali a zhotovili novú medenými káblami CYKY.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Elektroinštalácia

V januári 2015 sme vykonali rekonštrukciu elektrorozvodov v bytovom dome podľa požiadaviek vlastníkov bytov.

Vymenili sme zvislé hlavné domové vedenie HDV. Z vonkajšej skrine PRIS boli do JOP v jednotlivých vchodoch zhotovené prívody káblom AYKY 4x70. Zvislá časť HDV bola riešená hliníkovými žilami s textilnou izoláciou. Tieto sme nahradili jednožilovými medenými káblami s dvojitou izoláciou s prierezom 35mm2. V rozvádzačoch sme zhotovili aj istenie HDV deiónovými ističmi.

Pôvodné stupačkové svorkovnice sme vymenili za nové s plastovými krytom chrániacim pred náhodným dotykom.

Rozvádzače RS umiestnené v horných častiach suterénnych JOP-iek sme takisto zrekonštruovali a istiace prvky sme nahradili novými. Rovnako sme vymenili aj PEN prípojnice a všetky káble označili, resp. "mŕtve" káble odpojili.

Vypracovali sme projekt skutočného vyhotovenia a revíziu a doplnili do všetkých rozvádzačov jednopólové schémy podľa skutkového stavu.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Prepäťové ochrany

Vo februári 2015 sme bytový dom dozbrojili prepäťovými ochranami prvého a druhého stupňa, ktoré zabezpečujú vnútornú ochranu silových rozvodov pred atmosférickým prepätím a prepäťovými vlnami šíriacimi sa v sieti.

Na silové prívody do vchodov sme umiestnili prepäťové ochrany triedy 1 (hrubá ochrana, alebo zvodič bleskových prúdov) a všetky merané časti rozvodu za elektromermi sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana).

Jemnú ochranu (triedy 3) sme neriešili. Táto sa umiestňuje do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení (do bytov), či už vo forme zásuviek s prepäťovou ochranou alebo predlžovacích prívodov obsahujúcich ochranu.

Súčasťou ochrany bytového domu bolo aj zriadenie hlavného pospojovania, ktoré na každom poschodí prechádza cez ekvipotenciálnu prípojnicu. K tejto sa v dome pripájajú všetky rúry a kovové predmety (plyn, voda, kúrenie a pod.)


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Elektroinštalácia

V decembri 2015 sme kompletne nanovo vykáblovali RE rozvádzače vo všetkých 4 vchodoch.

Pôvodné hliníkové vodiče boli už na mnohých miestach poškodené, nadpájané, resp. bez izolácie. Staré vodiče sme nahradili medenými pevnými vodičmi CY 4, 6 a 10.

Po prerobení sme zabezpečili hromadné zaplombovanie elektromerov pracovníkmi rozvodných závodov.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Fotogaléria

Bytový dom

bytový dom Púpavová 39-45, Bratislava

bytový dom Púpavová 39-45, Bratislava

bytový dom Púpavová 39-45, Bratislava

bytový dom Púpavová 39-45, Bratislava

Senzorové osvetlenie

senzorové svietidlo STEINEL RS 16 L na strope

senzorové svietidlo STEINEL RS 16 L na strope

Elektrorekonštrukcia

pôvodné hlavné domové vedenie HDV bolo zhotovené z hliníkových žíl s textilnou izoláciou

pôvodné hlavné domové vedenie HDV bolo zhotovené z hliníkových žíl s textilnou izoláciou

Suterénny JOP rozvádzač po rekonštrukcii

Suterénny JOP rozvádzač po rekonštrukcii

spodná časť JOP-ky na vrchnom podlaží - koniec HDV

spodná časť JOP-ky na vrchnom podlaží - koniec HDV

spodná časť JOP s novým HDV, stupačkovou svorkovnicou s krytom a novým ukostrením rozvádzača

spodná časť JOP s novým HDV, stupačkovou svorkovnicou s krytom a novým ukostrením rozvádzača

otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

otvorená JOP s odkrytou spodnou časťou

otvorená JOP po rekonštrukcii

otvorená JOP po rekonštrukcii

HDV je zapojené bez prerušenia

HDV je zapojené bez prerušenia

kvalitné ukostrenie je dôležité aj kvôli inštalácii prepäťových ochrán

kvalitné ukostrenie je dôležité aj kvôli inštalácii prepäťových ochrán

vedenia prechádzajúce elektromermi ostali zatiaľ pôvodné - hliníkové

vedenia prechádzajúce elektromermi ostali zatiaľ pôvodné - hliníkové

vrchná časť rozvádzača RS po zakrytovaní plechom

vrchná časť rozvádzača RS po zakrytovaní plechom

spodná časť rozvádzača RS je využítá ozaj

spodná časť rozvádzača RS je využítá ozaj "naplno"

JOP na prízemí po rekonštrukcii s odkrytovanou spodnou časťou

JOP na prízemí po rekonštrukcii s odkrytovanou spodnou časťou

okrem istenia bytov a spoločných priestorov (motorická a svetelná časť) sme museli do spodnej časti rozvádzača zmestiť aj hlavný vypínač istiaci HDV a hlavnú prepäťovú ochranu so signalizáciou

okrem istenia bytov a spoločných priestorov (motorická a svetelná časť) sme museli do spodnej časti rozvádzača zmestiť aj hlavný vypínač istiaci HDV a hlavnú prepäťovú ochranu so signalizáciou

vrchná časť suterénneho rozvádzača RS zakrytovaná novým plechom

vrchná časť suterénneho rozvádzača RS zakrytovaná novým plechom

suterénny rozvádzač RS v JOP-ke po rekonštrukcii

suterénny rozvádzač RS v JOP-ke po rekonštrukcii

zatvorená suterénna JOP-ka

zatvorená suterénna JOP-ka

Prepäťová ochrana

hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) namontovaná na silový prívod bytového domu

hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskového prúdu) namontovaná na silový prívod bytového domu

modul signalizáci poruchového stavu (vedľa prepäťovej ochrany) slúži na akustickú signalizáciu upozorňujúcu na nutnosť výmeny prepäťovej ochrany

modul signalizáci poruchového stavu (vedľa prepäťovej ochrany) slúži na akustickú signalizáciu upozorňujúcu na nutnosť výmeny prepäťovej ochrany

stredné prepäťové ochrany (triedy II) chrániace prívody do dvoch bytov (trojfázový a jednofázový prívod)

stredné prepäťové ochrany (triedy II) chrániace prívody do dvoch bytov (trojfázový a jednofázový prívod)

prepäťové ochrany triedy II umiestňujeme do meranej časti rozvodu

prepäťové ochrany triedy II umiestňujeme do meranej časti rozvodu

vľavo hore je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

vľavo hore je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Búrkové obdobie je za dverami. Chrániť svoje elektrospotrebiče pred prepätím sa určite oplatí.

Búrkové obdobie je za dverami. Chrániť svoje elektrospotrebiče pred prepätím sa určite oplatí.

RE rozvádzače

pôvodné Al žily sme nahradili pevnými Cu vodičmi CY4, 6 a 10

pôvodné Al žily sme nahradili pevnými Cu vodičmi CY4, 6 a 10

pôvodné Al vodiče boli na mnohých miestach pripojenia tepelne poškodené, najmä vodiče PEN

pôvodné Al vodiče boli na mnohých miestach pripojenia tepelne poškodené, najmä vodiče PEN

Správca

Správca bytového domu:

Mapa

 

Návrat hore