Pri kríži 1-9, Bratislava Pri kríži 1-9, Bratislava výmena HDV prepäťová ochrana prívody, RS, RE
Obdobie Služba Dodávateľ
11/2012 STEINEL AC blesk DC
3/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
3/2016 prepäťové ochrany AC blesk DC
3/2016 elektroinštalácia AC blesk DC

Realizované služby

Senzorové osvetlenie STEINEL

V novembri 2012 sme prerobili osvetlenie v bytovom dome na ulici Pri kríži 1-9 v Bratislave na senzorové osvetlenie s použitím svietidiel STEINEL RS 16 L so zabudovaným vysokofrekvenčným senzorom.

Na osvetlenie exteriéru vchodov sme použili svietidlá STEINEL DL 850 S so zabudovaným infračerveným senzorom.

Použité svetelné zdroje sú OSRAM HALOGEN ECO 42W, ktoré svietia ako 55W vláknové žiarovky a majú dvojnásobnú životnosť (2000h), v exteriérových svietidlách sú úsporné žiarivky 2x9W.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Elektroinštalácia

V marci 2016 sme začali s elektrorekonštrukciou bytového domu Pri kríži 1-9 v Bratislave.

Ako prvé sme vymenili hlavné domové vedenie HDV od vonkajšej skrine RIS cez skrine JOP po vrchné poschodie vo všetkých piatich vchodoch. S vedením sme vymenili aj stupačkové svorkovnice za nové s plastovými krytmi. HDV sme viedli v pevných rúrkach na povrchu. Podarilo sa nám, aby byty boli odpojené od elektriky max. 8 hodín. Za ten čas sme stihli vymeniť HDV v jednom vchode.

Následne sme vymenili všetky ističe pred elektromermi za nové v prevlečných krytoch.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Prepäťové ochrany

V marci 2016 sme nainštalovali do celého bytového domu prepäťovú ochranu silových rozvodov.

Na prívodný kábel HDV sme nainštalovali prepäťovú ochranu triedy 1 (zvodič bleskových prúdov) spolu s akustickou signalizáciou poruchového stavu. Túto sme namontovali do nemeranej časti v JOP rozvádzači na prízemí.

Výťah, spoločné priestory a všetky byty sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana), ktoré sme namontovali do meranej časti rozvodu do skríň.

Jemnú prepäťovú ochranu (trieda 3) sme neriešili. Túto si musia vlastníci bytov vyriešiť sami či už formou predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, alebo výmenou zásuviek za zásuvky s P.O.

Súčasťou vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Elektroinštalácia

V marci 2016 sme pokračovali s elektrorekonštrukciou bytového domu Pri kríži 1-9 v Bratislave.

Zhotovili sme nové silové prívody do bytových rozvodníc. Spoločne s prívodom sme natiahli aj vodič pospojovania.

Všetky elektromerové rozvádzače sme nanovo vykáblovali vodičmi CY, a na prízemí vo vchodoch sme zrekonštruovali rozvádzače spoločných priestorov. Odpojili sme v nich všetky nepotrebné káble a výzbroj, vymenili všetky istiace prvky, nulovacie svorkovnice, označili káble a namontovali nové krycie plechy. Do všetkých rozvádzačov sme umiestnili jednopólové schémy so skutočným zapojením.

Pôvodný fakturačný elektromer pre meranie spotreby osvetlenia sme odhlásili a nahradili ho nefakturačným digitálnym modulárnym elektromerom, čím sme znížili mesačné náklady vlastníkom bytov.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Fotogaléria

Senzorové osvetlenie

exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

bytový dom Pri kríži 1-9 v Bratislave - senzorové osvetlenie STEINEL

bytový dom Pri kríži 1-9 v Bratislave - senzorové osvetlenie STEINEL

exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

exteriérové svietidlo STEINEL DL 850 S s infračerveným senzorom

Výmena HDV

Pôvodné staré hliníkové HDV s jednoduchou izoláciou sme nahradili novými medenými jednožilovými káblami vedenými v pevných rúrkach po povrchu.

Pôvodné staré hliníkové HDV s jednoduchou izoláciou sme nahradili novými medenými jednožilovými káblami vedenými v pevných rúrkach po povrchu.

S novými HDV sme vymenili aj svorkovnice za nové s plastovými  krytmi a tiež bytové ističe za nové v prevlečných krytoch. Rozvádzače sme dôsledne uzemnili.

S novými HDV sme vymenili aj svorkovnice za nové s plastovými krytmi a tiež bytové ističe za nové v prevlečných krytoch. Rozvádzače sme dôsledne uzemnili.

Prepäťová ochrana

do JOP pred bytmi sme namontovali stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty

do JOP pred bytmi sme namontovali stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty

po zakrytovaní plechom to vyzerá takto

po zakrytovaní plechom to vyzerá takto

hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskových prúdov) so signalizáciou poruchového stavu

hlavná prepäťová ochrana (zvodič bleskových prúdov) so signalizáciou poruchového stavu

stredné prepäťové ochrany v strede JOP-ky pre spoločné priestory (výťah, osvetlenie...)

stredné prepäťové ochrany v strede JOP-ky pre spoločné priestory (výťah, osvetlenie...)

Prívody, RS, RE

na stredné dvere sme umietsnili jednopólovú schému

na stredné dvere sme umietsnili jednopólovú schému

celá JOP po prerábke

celá JOP po prerábke

Vedľa výťahového ističa je digitálny elektromer, ktorý nahradil pôvodný fakturačný. Obyvatelia takto nemusia platiť paušál za 2 elektromery

Vedľa výťahového ističa je digitálny elektromer, ktorý nahradil pôvodný fakturačný. Obyvatelia takto nemusia platiť paušál za 2 elektromery

jednopólová schéma

jednopólová schéma

prívody do bytových rozvodníc sme viedli v lištách

prívody do bytových rozvodníc sme viedli v lištách

nové prívody pre bytové rozvodnice v lištách po strope

nové prívody pre bytové rozvodnice v lištách po strope

elektromery sme vykáblovali nanovo vodičmi CY 10, 6 a 4

elektromery sme vykáblovali nanovo vodičmi CY 10, 6 a 4

pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými rovnako ako nulovaciu svorkovnicu

pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými rovnako ako nulovaciu svorkovnicu

vymenili sme aj radové svorky v strednej časti rozvádzača, kde sme umietnili strednú prepäťovú ochranu

vymenili sme aj radové svorky v strednej časti rozvádzača, kde sme umietnili strednú prepäťovú ochranu

ističe sme umiestnili do prevlečných krytov, aby sme zamedzili nebezpečnému dotyku pri demontáži krycieho plechu

ističe sme umiestnili do prevlečných krytov, aby sme zamedzili nebezpečnému dotyku pri demontáži krycieho plechu

po zakrytovaní plechmi vyzerá rozvádzač takto

po zakrytovaní plechmi vyzerá rozvádzač takto

pre porovnanie: takto vyzeral rozvádzač pred rekonštrukciou

pre porovnanie: takto vyzeral rozvádzač pred rekonštrukciou

Správca

Správca bytového domu: Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

Mapa

 

Návrat hore