výmena HDV PO + pospojovanie prívody pre byty RE rozvádzače LED senzorové osvetlenie núdzové osvetlenie rozvádzače RS
Obdobie Služba Dodávateľ
4/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
4/2016 prepäťové ochrany AC blesk DC
5/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
5/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
5/2016 STEINEL AC blesk DC
5/2016 núdzové osvetlenie AC blesk DC
5/2016 elektroinštalácia AC blesk DC

Realizované služby

Elektroinštalácia

V apríli 2016 sme začali s elektrorekonštrukciou bytového domu na Nejedlého 19-23 v Bratislave. Jednalo sa o bytový dom s 3 vchodmi po 24 bytov.

Ako prvé sme vymenili hlavné domové vedenie HDV od vonkajšej skrine RIS cez skrine JOP po vrchné poschodie vo všetkých troch vchodoch. S vedením sme vymenili aj stupačkové svorkovnice za nové s plastovými krytmi. Vodorovnú časť HDV sme viedli v pevných rúrkach na povrchu, zvislú voľne v JOP-kách. Podarilo sa nám, aby byty boli odpojené od elektriky max. 8 hodín. Za ten čas sme stihli vymeniť HDV v jednom vchode.

Následne sme vymenili všetky ističe pred elektromermi za nové v prevlečných krytoch.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Prepäťové ochrany

V apríli 2016 sme nainštalovali do celého bytového domu prepäťovú ochranu silových rozvodov KIWA.

Na prívodný kábel HDV pre jednotlivé vchody sme nainštalovali prepäťovú ochranu triedy 1 (zvodič bleskových prúdov) spolu s akustickou signalizáciou poruchového stavu. Túto sme namontovali do nemeranej časti v JOP rozvádzačoch na prízemí.

Výťahy, spoločné priestory a všetky byty sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana), ktoré sme namontovali do meranej časti rozvodu do JOP skríň.

Jemnú prepäťovú ochranu (trieda 3) sme neriešili. Túto si musia vlastníci bytov vyriešiť sami či už formou predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, alebo výmenou zásuviek za zásuvky s P.O.

Súčasťou vnútornej ochrany pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Elektroinštalácia

V máji 2016 sme pokračovali s rekonštrukciou elektrorozvodov.

Postupne sme zhotovili nové prívody pre všetky byty káblom CYKY 5x6. Spoločne s ním sme natiahli do bytov aj vodič pospojovania CY6. Vedenia sme viedli v plastových žľaboch po strope.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

V máji 2016 sme nanovo vykáblovali všetky elektromerové rozvádzače.

Po hromadnom odplombovaní všetkých elektromerov sme všetky nanovo vykáblovali medenými vodičmi CY 4, 6 a 10. Po skončení prác boli všetky znovu zaplombované spoločne s krycím plechom na nemeranej časti rozvádzača.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Senzorové osvetlenie STEINEL

V máji 2016 sme zrekonštruovali osvetlenie v bytovom dome. Pôvodné hromadne spínané osvetlenie sme prerobili na senzorové. Opäť sme použili osvedčené svietidlá STEINEL RS 16 L s LED žiarovkami s hliníkovým chladením. Kabeláž v JOP sme vymenili za novú.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Núdzové osvetlenie

V máji 2016 sme namontovali aj núdzové LED osvetlenie.

Svietidlá EATON LEDUS 8 majú autonómnosť až 120 minút, vďaka čomu je zabezpečené osvetlenie spoločných priestorov pri výpadku elektrickej energie na relatívne dlhý čas.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Núdzové osvetlenie

Elektroinštalácia

V máji 2016 sme zrekonštruovali rozvádzače spoločných priestorov RS.

Pôvodné poistky a staré ističe sme nahradili novými ističmi v prevlečných krytoch. Vymenili sme aj nulovacie svorkovnice, poodpájali nefunkčné káble, celkovo upratali zapojenie rozvádzačov a umiestnili do rozvádzača ekvipotenciálnu prípojnicu. Nakoniec sme zrepasovali krycie plechy.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Fotogaléria

Výmena HDV

Na jednotlivých poschodiach prechádza HDV cez stupačkovú svorkovnicu, z ktorej sú napojené ističe pred elektromermi pre jednotlivé byty

Na jednotlivých poschodiach prechádza HDV cez stupačkovú svorkovnicu, z ktorej sú napojené ističe pred elektromermi pre jednotlivé byty

vodorovnú časť HDV sme viedli v pevných rúrkach

vodorovnú časť HDV sme viedli v pevných rúrkach

popod schody do hlavnej domovej skrine HDS umiestnenej na výťahovej šachte

popod schody do hlavnej domovej skrine HDS umiestnenej na výťahovej šachte

HDV prechádza najprv cez hlavný istič (deión) vľavo kvôli možnosti vypnúť celé HDV v prípade požiaru alebo poruchy

HDV prechádza najprv cez hlavný istič (deión) vľavo kvôli možnosti vypnúť celé HDV v prípade požiaru alebo poruchy

PO a pospojovanie

hrubá prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu pripojená k HDV

hrubá prepäťová ochrana v nemeranej časti rozvodu pripojená k HDV

stredné prepäťovky pre výťah a nebytový priestor (meraná časť rozvodu)

stredné prepäťovky pre výťah a nebytový priestor (meraná časť rozvodu)

prepäťovky po zakrytovaní plechom

prepäťovky po zakrytovaní plechom

umiestnenie strednej prepäťovej ochrany pre výťah, nad ňou je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

umiestnenie strednej prepäťovej ochrany pre výťah, nad ňou je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty v skrini JOP, pod nimi je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

stredné prepäťové ochrany pre jednotlivé byty v skrini JOP, pod nimi je ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

Prívody pre byty

prívody pre byty sme viedli v plastových lištách

prívody pre byty sme viedli v plastových lištách

RE rozvádzače

všetky elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

všetky elektromery sme nanovo vykáblovali medenými vodičmi

LED senzorové osvetlenie

otvorené svietidlo RS 16 L s LED žiarovkou namontované na skrini JOP

otvorené svietidlo RS 16 L s LED žiarovkou namontované na skrini JOP

Núdzové osvetlenie

LED núdzové svietidlo EATON so 120 minútovou autonómnosťou

LED núdzové svietidlo EATON so 120 minútovou autonómnosťou

Rozvádzače RS

pôvodné ističe a poistky boli nahradené ističmi v prevlečných krytoch, pod ističmi je ekvipotenciiálna prípojnica hlavného pospojovania

pôvodné ističe a poistky boli nahradené ističmi v prevlečných krytoch, pod ističmi je ekvipotenciiálna prípojnica hlavného pospojovania

nulovacia svorkovnica bola takisto vymenená a nulové vodiče označené podľa príslušnosti k jednotlivým okruhom

nulovacia svorkovnica bola takisto vymenená a nulové vodiče označené podľa príslušnosti k jednotlivým okruhom

zakrytovaný rozvádzač RS

zakrytovaný rozvádzač RS

JOP-ka po rekonštrukcii rozvádzača RS

JOP-ka po rekonštrukcii rozvádzača RS

Správca

Správca bytového domu: Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

Mapa

 

Návrat hore