Obdobie Služba Dodávateľ
11/2017 STEINEL AC blesk DC
3/2018 elektroinštalácia AC blesk DC

Realizované služby

Senzorové osvetlenie STEINEL

V novembri 2017 sme dodali LED senzorové osvetlenie STEINEL pre bytový dom na Medzilaboreckej ulici 15-21 v Bratislave.

Použili sme svietidlá STEINEL RS16LED s vysokofrekvenčným senzorom. Okrem nových svietidiel sme zhotovili aj novú kabeláž bezhalogénovými káblami N2XH 3x1,5.

Pred vchody sme umiestnili svietidlá STEINEL DL850S s infračerveným senzorom.

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Elektroinštalácia

V marci 2018 sme prezbrojili rozvádzače RS v bytovom dome na Medzilaboreckej 15-21 v Bratislave.

Istiace prvky boli nahradené novými ističmi, bola nainštalovaná nová nulovacia svorka, odpojené prebytočné káble, pooznačované jednotlivé káble, doplnený kryt a jednopólová schéma.

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Fotogaléria

Správca

Správca bytového domu:

Mapa

 

Návrat hore