bytový dom Majerníkova 42-52, Bratislava bezdotyková čítačka RFID
Obdobie Služba Dodávateľ
5/2015 BES AC blesk DC
5/2015 DDS AC blesk DC

Realizované služby

Prístupový systém BES

V máji 2015 sme zabezpečili bytový dom na Majerníkovej ulici 42-52 v Bratislave prístupovým systémom BES (RFID).

Tento sme namontovali do 12 nových Al brán (6x zadný a 6x predný vchod).


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém BES vyrobila firma: RYS

Dodávateľ brán: Helena Myjavská - HELEN

Prístupový systém BES

Digitálny dorozumievací systém DDS

Spolu s prístupovým systémom sme zrekonštruovali aj dorozumievací systém. Pôvodný starý analógový sme nahradili novým digitálnym systémom DDS Karát.

Obyvatelia dodanými službami získali okrem zvýšenej bezpečnosti domu aj komfort pri komunikácii s návštevami a tiež možnosť interkomového volania medzi bytmi vo svojom vchode.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Digitálny dorozumievací systém DDS vyrobila firma: TESLA Stropkov, a.s.


Použité produkty:

Digitálny dorozumievací systém DDS

Fotogaléria

Bytový dom

Bytový dom zo zadnej strany. Rovnako ako z prednej sme namontovali aj na tejto strane prístupový systém do 6 nových Al brán.

Bytový dom zo zadnej strany. Rovnako ako z prednej sme namontovali aj na tejto strane prístupový systém do 6 nových Al brán.

Bytový dom z prednej strany. Okrem prístupového systému sa pri každom vstupe do vchodu nachádza zvonkové tablo. Pôvodné analógové dorozumievacie systémy sme prerobili na digitálne.

Bytový dom z prednej strany. Okrem prístupového systému sa pri každom vstupe do vchodu nachádza zvonkové tablo. Pôvodné analógové dorozumievacie systémy sme prerobili na digitálne.

BES + DDS

vstup do vchodu Majerníkova 52

vstup do vchodu Majerníkova 52

čítačka bezdotykových príveskov RFID a nové digitálne tablo Karát

čítačka bezdotykových príveskov RFID a nové digitálne tablo Karát

Čítačka je umiestnená na ráme dverí. Priblížením RFID prívesku sa elektromagneticky zablokované dvere odblokujú.

Čítačka je umiestnená na ráme dverí. Priblížením RFID prívesku sa elektromagneticky zablokované dvere odblokujú.

Nárazové platničky k elektromagnetickým zámkom. Po zavretí dverí sa prilepia a držia dvere v zavretom stave silou približne 2x 300kg

Nárazové platničky k elektromagnetickým zámkom. Po zavretí dverí sa prilepia a držia dvere v zavretom stave silou približne 2x 300kg

elektromagnetické zámky zapustené do vopred vyfrézovaných otvorov v ráme dverí

elektromagnetické zámky zapustené do vopred vyfrézovaných otvorov v ráme dverí

odchodové tlačidlo s LED podsvietením slúži pri odchode z bytového domu na odblokovanie dverí

odchodové tlačidlo s LED podsvietením slúži pri odchode z bytového domu na odblokovanie dverí

pohľad zvnútra na novú Al bránu s prístupovým systémom BES (RFID)

pohľad zvnútra na novú Al bránu s prístupovým systémom BES (RFID)

zadná brána bytového domu s prístupovým systémom BES (RFID), v príprade požiaru je možné bránu trvalo otvoriť stlačením požiarneho tlačidla (zelená krabička vpravo)

zadná brána bytového domu s prístupovým systémom BES (RFID), v príprade požiaru je možné bránu trvalo otvoriť stlačením požiarneho tlačidla (zelená krabička vpravo)

zadná otvorená brána

zadná otvorená brána

zabezpečiť vstup do paneláku pred nežiadúcimi osobami je v dnešnej dobe už bežný štandard chrániaci spoločný majetok a zvyšujúci bezpečnosť vlastníkov bytov

zabezpečiť vstup do paneláku pred nežiadúcimi osobami je v dnešnej dobe už bežný štandard chrániaci spoločný majetok a zvyšujúci bezpečnosť vlastníkov bytov

Správca

Správca bytového domu:

Mapa

 

Návrat hore