Ľudovíta Fullu 30-38, Bratislava zabezpečený vchod senzorové svietidlo STEINEL L 1 zabezpečené kontajnerové stojisko
Obdobie Služba Dodávateľ
2/2014 DEK SIEŤ AC blesk DC
3/2014 DDS AC blesk DC
3/2014 STEINEL AC blesk DC
5/2014 DEK SIEŤ AC blesk DC

Realizované služby

Prístupový systém DEK SIEŤ

Vo februári 2014 sme zabezpečili bytový dom na Ľ. Fullu 30-38 prístupovým systémom DEK SIEŤ, ktorý sme namontovali do 5 predných a 3 zadných nových hliníkových brán.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ vyrobila firma: RYS

Dodávateľ brán: ALU-SOLID s.r.o.

Revitalizátor bytového domu: APS s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ

Digitálny dorozumievací systém DDS

V marci 2014 sme zrekonštruovali dorozumievací systém. Pôvodné analógové zariadenie sme nahradili novým digitálnym dorozumievacím systémom DDS Karát s priamou voľbou. Domáce telefóny sme nahradili novými digitálnymi v prevedení ELEGANT. Tiež sme vymenili starý zdroj za nový na 24V.

Zrekonštruovaným dorozumievacím systémom získali ľudia okrem kvalitného hlasového spojenia medzi bytom a bránou možnosť interkomového volania medzi jednotlivými bytmi.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Digitálny dorozumievací systém DDS vyrobila firma: TESLA Stropkov, a.s.

Revitalizátor bytového domu: APS s.r.o.


Použité produkty:

Digitálny dorozumievací systém DDS

Senzorové osvetlenie STEINEL

V marci 2014 sme prerobili osvetlenie exteriéru vchodov a zádverí kvalitnými svietidlami so zabudovaným senzorom od nemeckej firmy STEINEL.

Zádveria sú osvetlené interiérovými svietidlami RS 16 L so zabudovaným vysokofrekvenčným senzorom. Exteriér zadných vchodov sme osvetlili svietidlami L1 s infračerveným senzorom, exteriér predných vchodov svietidlami DL 850 S s infračerveným senzorom a dvojicou úsporných žiariviek (2x9W).


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Revitalizátor bytového domu: APS s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Prístupový systém DEK SIEŤ

V máji 2014 sme zabezpečili kontajnerové stojisko bytového domu na Ľ. Fullu 24-38 prístupovým systémom DEK SIEŤ.

Pre stojisko sme zhotovili silový prívod 230V, aby sa ako zábranový prostriedok mohol použiť EMG zámok. EMG zámok sme zapustili do rámu a nárazovú platničku do posuvných dverí.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ vyrobila firma: RYS

Revitalizátor bytového domu: APS s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ

Fotogaléria

Zadný vchod 38

svietidlo L1 sme použili na osvetlenie pivničných priestorov, ktoré sa zopínali spoločne s chodbou

svietidlo L1 sme použili na osvetlenie pivničných priestorov, ktoré sa zopínali spoločne s chodbou

investovať do prístupového systému je správne

investovať do prístupového systému je správne

Po zatlačení požiarneho tlačidla sa na bielom plaste objaví žltý pásik. Ten zmizne po zresetovaní tlačidla

Po zatlačení požiarneho tlačidla sa na bielom plaste objaví žltý pásik. Ten zmizne po zresetovaní tlačidla

v prípade, že sa obyvatelia v budúcnosti rozhodnú zvýšiť zabezpečenie paneláku, nie je problém odchodové tlačidlo znefunkčniť a spojazdniť dotykovú plochu.

v prípade, že sa obyvatelia v budúcnosti rozhodnú zvýšiť zabezpečenie paneláku, nie je problém odchodové tlačidlo znefunkčniť a spojazdniť dotykovú plochu.

dorazová platnička je osadená v masívnom hliníku

dorazová platnička je osadená v masívnom hliníku

nálepka ukazuje, že dom je pod zvýšeným dohľadom polície SR

nálepka ukazuje, že dom je pod zvýšeným dohľadom polície SR

zabezpečený zadný vchod do bytového domu

zabezpečený zadný vchod do bytového domu

Zadný vchod 34-36

zabezpečený zadný vchod systémom DEK SIEŤ

zabezpečený zadný vchod systémom DEK SIEŤ

svietidlo je aktívne len večer, keď intenzita denného svetla klesne pod nastavenú úroveň

svietidlo je aktívne len večer, keď intenzita denného svetla klesne pod nastavenú úroveň

všetky brány sú vyrobené z pevného profilu s izolačnými trojsklami

všetky brány sú vyrobené z pevného profilu s izolačnými trojsklami

EMG zámok sa ani po dlhom čase neopotrebuváva, nakoľko neobsahuje mechanické časti

EMG zámok sa ani po dlhom čase neopotrebuváva, nakoľko neobsahuje mechanické časti

nová Al brána so systémom DEK SIEŤ

nová Al brána so systémom DEK SIEŤ

Zadný vchod 30-32

zadný vchod do bytého domu osvetlený svietidlom STEINEL L1 s IR senzorom

zadný vchod do bytého domu osvetlený svietidlom STEINEL L1 s IR senzorom

svietidlo L1 je z plastu, vďaka čomu vydrží viac

svietidlo L1 je z plastu, vďaka čomu vydrží viac

na krídle dverí sú umiestnené dorazové platničky k EMG zámkom, ktoré sa po zavretí dverí

na krídle dverí sú umiestnené dorazové platničky k EMG zámkom, ktoré sa po zavretí dverí "prilepia" k magnetom

nová Al brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ a EMG zámkami

nová Al brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ a EMG zámkami

zabezpečený zadný vchod do bytového domu

zabezpečený zadný vchod do bytového domu

senzorové svietidlo STEINEL RS 16 L namontované na kazetový strop

senzorové svietidlo STEINEL RS 16 L namontované na kazetový strop

resetovateľné požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

resetovateľné požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Predný vchod 30

po zabezpečení vstupu do bytového domu sa okamžite mení aj prístup samotných obyvateľov k spoločnému majetku

po zabezpečení vstupu do bytového domu sa okamžite mení aj prístup samotných obyvateľov k spoločnému majetku

resetovateľné požiarne tlačidlo slúži na odblokovanie elektricky zabezpečených dverí v prípade požiaru

resetovateľné požiarne tlačidlo slúži na odblokovanie elektricky zabezpečených dverí v prípade požiaru

osvetlenie zádveria svietidlom RS 16 L

osvetlenie zádveria svietidlom RS 16 L

EMG zámok zapustený v ráme dverí udrží dvere zavreté silou cca 300kg.

EMG zámok zapustený v ráme dverí udrží dvere zavreté silou cca 300kg.

EMG zámok a dorazová platnička

EMG zámok a dorazová platnička

bytový dom je pod zvýšeným dohľadom polície SR

bytový dom je pod zvýšeným dohľadom polície SR

svietidlo STEINEL DL 850 S s IR senzorom

svietidlo STEINEL DL 850 S s IR senzorom

výbornou investíciou, ktorú obyvatelia paneláku ihneď pocítia je zabezpečenie vstupu do domu prístupovým a zábranovým systémom a rekonštrukcia komunikačného zariadenia

výbornou investíciou, ktorú obyvatelia paneláku ihneď pocítia je zabezpečenie vstupu do domu prístupovým a zábranovým systémom a rekonštrukcia komunikačného zariadenia

Predný vchod 32

zrekonštruovaný vstup do paneláku s prístupovým systémom, dorozumievacím systémom a senzorovým osvetlením

zrekonštruovaný vstup do paneláku s prístupovým systémom, dorozumievacím systémom a senzorovým osvetlením

nová brána s prístupovým systémom a kvalitným dorozumievacím zariadením zvyšuje výrazne bezpečnosť v paneláku

nová brána s prístupovým systémom a kvalitným dorozumievacím zariadením zvyšuje výrazne bezpečnosť v paneláku

senzorové osvetlenie vstupu do paneláku zvyšuje pocit bezpečia

senzorové osvetlenie vstupu do paneláku zvyšuje pocit bezpečia

interiér bytového domu je dobré osvetliť svietidlami s HF senzorom (STEINEL RS 16 L)

interiér bytového domu je dobré osvetliť svietidlami s HF senzorom (STEINEL RS 16 L)

Predný vchod 34

nová hliníková brána so systémom DEK SIEŤ a DDS

nová hliníková brána so systémom DEK SIEŤ a DDS

pod strieškou je namontované exteriérové svietidlo s IR senzorom STEINEL DL 850 S, ktoré má dve úsporné žiarivky (2x9W)

pod strieškou je namontované exteriérové svietidlo s IR senzorom STEINEL DL 850 S, ktoré má dve úsporné žiarivky (2x9W)

senzorové svietidlo STEINEL DL 850 S s 360 st. IR senzorom

senzorové svietidlo STEINEL DL 850 S s 360 st. IR senzorom

senzorové svietidlo RS 16 L s HF senzorom osvetľujúce zádverie

senzorové svietidlo RS 16 L s HF senzorom osvetľujúce zádverie

EMG zámky sú nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu do bytového domu

EMG zámky sú nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu do bytového domu

nová Al brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ

nová Al brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ

nová Al brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ

nová Al brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ

senzorové svetidlo STEINEL RS 16 L

senzorové svetidlo STEINEL RS 16 L

Predný vchod 36

vchod do bytového domu po rekonštrukcii - DEK SIEŤ, DDS, senzorové osvetlenie

vchod do bytového domu po rekonštrukcii - DEK SIEŤ, DDS, senzorové osvetlenie

exteriérové svietidlo L s IR senzorom

exteriérové svietidlo L s IR senzorom

Nová Al brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ. Na stene je tablo DDS Karát s priamou voľbou

Nová Al brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ. Na stene je tablo DDS Karát s priamou voľbou

digitálne zvonkové tablo Karát s priamou voľbou so strieškou

digitálne zvonkové tablo Karát s priamou voľbou so strieškou

dorazová platnička EMG zámku umiestnená na krídle dverí.

dorazová platnička EMG zámku umiestnená na krídle dverí.

nová hliníková brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána s prístupovým systémom DEK SIEŤ

resetovateľné požiarne tlačidlo s plastovou krytkou a dvojitý segment (dotyková plocha + odchodové tlačidlo) umiestnený na stene v blízkosti dverí

resetovateľné požiarne tlačidlo s plastovou krytkou a dvojitý segment (dotyková plocha + odchodové tlačidlo) umiestnený na stene v blízkosti dverí

pri zatvorených dverách svieti na dotykovej ploche červená LEDka

pri zatvorených dverách svieti na dotykovej ploche červená LEDka

interiérové svietidlo STEINEL RS 16 L so zabudovaným HF senzorom osvetľujúca zádverie vchodu

interiérové svietidlo STEINEL RS 16 L so zabudovaným HF senzorom osvetľujúca zádverie vchodu

svietidlo STEINEL L1 s IR senzorom osvetľujúce vstup do vchodu

svietidlo STEINEL L1 s IR senzorom osvetľujúce vstup do vchodu

Kontajnerové stojisko

prívod 230V pre kontajnery je nutné napájať z prúdového chrániča kvôli bezpečnosti

prívod 230V pre kontajnery je nutné napájať z prúdového chrániča kvôli bezpečnosti

kontajnerové stojisko je dobré zabezpečiť prístupovým  systémom s EMG zámkom

kontajnerové stojisko je dobré zabezpečiť prístupovým systémom s EMG zámkom

EMG zámok potrebuje na svoje napájanie silový prívod 230V, nakoľko napájanie zo solárneho panelu, resp. akumulátora nie je možné (má relatívne veľký odber)

EMG zámok potrebuje na svoje napájanie silový prívod 230V, nakoľko napájanie zo solárneho panelu, resp. akumulátora nie je možné (má relatívne veľký odber)

zapustený EMG zámok je skvelý zábranový prostriedok bez mechanických (poškoditeľných) častí

zapustený EMG zámok je skvelý zábranový prostriedok bez mechanických (poškoditeľných) častí

aj nárazová platnička k EMG zámku je zapustená

aj nárazová platnička k EMG zámku je zapustená

Správca

Správca bytového domu: BYTY spol. s r.o.

Mapa

 

Návrat hore