bytový dom K.Adlera 26-36, Bratislava výmena HDV prepäťové ochrany prívody do bytov
Obdobie Služba Dodávateľ
4/2015 elektroinštalácia AC blesk DC
4/2015 STEINEL AC blesk DC
4/2015 prepäťové ochrany AC blesk DC
5/2015 elektroinštalácia AC blesk DC

Realizované služby

Elektroinštalácia

V apríli 2015 sme začali s elektrorekonštrukciou bytového domu na K. Adlera 26-36 v Bratislave.

Ako prvé sme vymenili hlavné domové vedenie HDV od vonkajšej skrine RIS cez skrine JOP po vrchné poschodie vo všetkých šiestich vchodoch. S vedením sme vymenili aj stupačkové svorkovnice za nové s plastovými krytmi. Podarilo sa nám, aby byty boli odpojené od elektriky max. 8 hodín. Za ten čas sme stihli vymeniť HDV v jednom vchode.

Následne sme vymenili všetky ističe pred elektromermi za nové v prevlečných krytoch.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Senzorové osvetlenie STEINEL

V apríli sme 2015 sme zrekonštruovali osvetlenie spoločných priestorov bytového domu.Svietidlá pred bytmi a pred výťahmi sme vymenili za osvedčené senzorové svietidlá STEINEL RS 16 L. Svetelné zdroje pred bytmi sme použili LED žiarovky SMD5630 9,2W a pred výťahmi LED žiarovky SMD5630 15,8W, ktoré zabezpečili požadovanú hladinu osvetlenia nástupu do výťahov min. 50 lx. Svietidlám pred bytmi sme zhotovili novú kabeláž káblom CYKY 3x1,5 vedenú cez JOP.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Prepäťové ochrany

V apríli 2015 sme nainštalovali do celého bytového domu vnútornú ochranu pred atmosférickým prepätím, čiže prepäťové ochrany. Prepäťová ochrana silových rozvodov je riešená kaskádovo v troch stupňoch.Na prívodný silový kábel do paneláku sme nainštalovali zvodič bleskových prúdov, alebo inak povedané hlavnú prepäťovú ochranu triedy 1. Táto sa umiestňuje do nemeranej časti rozvodu, preto je nutné, aby spĺňala požiadavky rozvodných závodov (ZSE). Slovenský výrobca prepäťových ochrán KIWA má ako jediný na Slovensku certifikát od Západoslovenských elektrární, ktorý umožňuje tieto prepäťové ochrany do nemeranej časti rozvodu montovať.Prepäťovú ochranu triedy 2 (stredná ochrana) sme namontovali pre výťahy, rozvádzač spoločných priestorov a všetky byty. Tieto ochrany sú umiestnené v elektromerových rozvádzačoch na chodbe.Triedu ochrany 3 sme neriešili, nakoľko táto sa montuje do bytov do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení (spotrebičov), či už vo forme zásuviek s prepäťovou ochranou, predlžovacích prívodov obsahujúcich prepäťovú ochranu a pod.Súčasťou vnútornej ochrany paneláku pred atmosférickým prepätím je aj zhotovenie hlavného pospojovania s prípojnicami HOP na každom poschodí bytového domu. K týmto prípojniciam sa pripájajú všetky vodivé časti potrubí a pod.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Elektroinštalácia

V máji 2015 sme pokračovali s rekonštrukciou elektrorozvodov.

Postupne sme zhotovili nové prívody pre všetky byty káblom CYKY 5x6. Spoločne s ním sme natiahli do bytov aj vodič pospojovania.

Tiež sme zrekonštruovali suterénne rozvádzače RS, v ktorých sme odpojili všetky nepotrebné káble, vymenili všetky istiace prvky, nulovacie svorkovnice, označili všetky káble a vyrobili a namontovali nové krycie plechy. Do všetkých rozvádzačov sme umiestnili jednopólové schémy so skutočným zapojením.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Fotogaléria

Výmena HDV

Skrinka RIS s pôvodným starým prívodom pre 1 vchod bytového domu. Hliníkové vodiče s textilnou izoláciou sme nahradili jednožilovými medenými káblami.

Skrinka RIS s pôvodným starým prívodom pre 1 vchod bytového domu. Hliníkové vodiče s textilnou izoláciou sme nahradili jednožilovými medenými káblami.

pôvodné hlavné domové vedenie HDV s fázovými vodičmi s textilnou izoláciou

pôvodné hlavné domové vedenie HDV s fázovými vodičmi s textilnou izoláciou

zakrytovaná spodná časť rozvádzača po rekonštrukcii

zakrytovaná spodná časť rozvádzača po rekonštrukcii

nové HDV s novou stupačkovou svorkovnicou s krytom, nové bytové ističe pred elektromermi s prevlečnými krytmi

nové HDV s novou stupačkovou svorkovnicou s krytom, nové bytové ističe pred elektromermi s prevlečnými krytmi

nové HDV sme viedli v pevných rúrkach

nové HDV sme viedli v pevných rúrkach

Časť bytového domu na ulici K. Adlera v Dúbravke. V dome sme zrekonštruovali elektroinštaláciu spoločných priestorov.

Časť bytového domu na ulici K. Adlera v Dúbravke. V dome sme zrekonštruovali elektroinštaláciu spoločných priestorov.

nové  HDV vychádzajúce zo skrinky RIS

nové HDV vychádzajúce zo skrinky RIS

Prepäťové ochrany

prepäťové ochrany triedy 2 chrániace byty umiestnené v JOP skrini v blízkosti radových svoriek s bytovými prívodmi

prepäťové ochrany triedy 2 chrániace byty umiestnené v JOP skrini v blízkosti radových svoriek s bytovými prívodmi

v JOP skriniach na najvyššom podlaží sme museli umiestniť prepäťové ochrany triedy 2 až do úplne hornej časti rozvádzača JOP

v JOP skriniach na najvyššom podlaží sme museli umiestniť prepäťové ochrany triedy 2 až do úplne hornej časti rozvádzača JOP

umiestnenie stredných prepäťových ochrán v JOP skrini na najvyššom podlaží

umiestnenie stredných prepäťových ochrán v JOP skrini na najvyššom podlaží

hlavná prepäťová ochrana na hlavnom prívode do bytového domu odsekne najväčšiu časť prepätia po zásahu bleskom

hlavná prepäťová ochrana na hlavnom prívode do bytového domu odsekne najväčšiu časť prepätia po zásahu bleskom

signalizácia poruchového stavu hlavnej prepäťovej ochrany (biely modul na pravej strane PO) poslúži ako akustický hlásič poruchového stavu, v prípade zhoršených vlastností prepäťovej ochrany

signalizácia poruchového stavu hlavnej prepäťovej ochrany (biely modul na pravej strane PO) poslúži ako akustický hlásič poruchového stavu, v prípade zhoršených vlastností prepäťovej ochrany

stredné prepäťové ochrany v elektromerovom rozvádzači

stredné prepäťové ochrany v elektromerovom rozvádzači

tu môžete vidieť umiestnenie prepäťových ochrán v JOP skrini na prízemí bytového domu

tu môžete vidieť umiestnenie prepäťových ochrán v JOP skrini na prízemí bytového domu

Prívody pre byty a RS

zakrytovaný rozvádzač RS po rekonštrukcii

zakrytovaný rozvádzač RS po rekonštrukcii

nové istiace prvky, nulová svorkovnica a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

nové istiace prvky, nulová svorkovnica a ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania

všetky ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli vyššej bezpečnosti

všetky ističe sme umiestnili do prevlečných krytov kvôli vyššej bezpečnosti

pre všetky zrekonštruované rozvádzače sme vyhotovili jednopólové schémy so skutočným zapojením

pre všetky zrekonštruované rozvádzače sme vyhotovili jednopólové schémy so skutočným zapojením

odkrytovaný pôvodný rozvádzač so starými istiacimi prvkami a poistkami

odkrytovaný pôvodný rozvádzač so starými istiacimi prvkami a poistkami

nové prívody do bytov sme viedli po povrchu v plastových lištách

nové prívody do bytov sme viedli po povrchu v plastových lištách

nový prívod sme zhotovili trojfázovým medeným káblom CYKY

nový prívod sme zhotovili trojfázovým medeným káblom CYKY

spolu s novým prívodným káblom sme do bytových rozvodníc dotiahli aj vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice

spolu s novým prívodným káblom sme do bytových rozvodníc dotiahli aj vodič pospojovania z ekvipotenciálnej prípojnice

Správca

Správca bytového domu: Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

Mapa

 

Návrat hore