Elektrorekonštrukcia
Obdobie Služba Dodávateľ
3/2017 elektroinštalácia AC blesk DC
4/2018 núdzové osvetlenie AC blesk DC

Realizované služby

Elektroinštalácia

V marci 2017 sme začali s elektrorekonštrukciou bytového domu na Húščavovej 3 v Bratislave.

Hlavné domové vedenie HDV sme vymenili od prípojkovej skrine umiestnenej na vonkajšej stene paneláku. Jednalo sa o 2 stupačky HDV (ľavá a pravá strana). Do JOP na prízemí sme pridali do každej stupačky deón, ktorým sa dá vypnúť celé príslušné HDV.

Ističe pred elektromermi sme vymenili a nanovo vykáblovali RE rozvádzače vrátane elektromerov vodičmi CY4. 6 a 10,

Na prízemí sme vymenili istiace prvky v rozvádzače Rsp rovnako ako nulovú svorkovnicu.

Z prípojkovej skrine bol natiahnutý aj prívod pre výťahy, ktorý sme taktiež vymenili za požiaruodolný kábel s funkčnou odolnosťou. Ten sa na prízemí rozdeľoval na prívody pre oba výťahy. Tie sme tiež natiahli požiaruodolným káblom s funkčnou odolnosťou.

Na prízemí sme nainštalovali na HDV a výťahový prívod hlavné prepäťové ochrany, pre všetky byty a spoločné priestory stredné prepäťové ochrany a zriadili sme hlavné pospojovanie s ekvipotenciálnymi prípojnicami na všetkých poschodiach


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Núdzové osvetlenie

V apríli 2018 sme do bytového domu na Húščavovej 3 dodali núdzové osvetlenie od firmy EATON.

Núdzové svietidlá LEDUS8 sme nainštalovali na medziposchodia bytového domu, ktoré nemajú denné osvetlenie. Svietidlá sme prepli do módu orientačného osvetlenia, aby za žiadnych okolností namali obyvatelia domu problém chodiť po schodoch. Pri móde orientačného osvetlenia svietidlá svietia iba na 10% výkonu (1W), pri výpadku elektrickej energie sa rozsvietia na 100% (10W) zo vstavaného akumulátora, ktorého autonómnosť je 120 minút.

Okrem svietidiel sme zhotovili aj novú kabeláž bezhalogénovým káblom N2XH 3x1,5

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Núdzové osvetlenie

Fotogaléria

Elektrorekonštrukcia

rozvádzač Rsp po obnove

rozvádzač Rsp po obnove

stredné prepäťové ochrany pre byty a sp. priestory

stredné prepäťové ochrany pre byty a sp. priestory

prívody pre výťahy spolu s vodičom pospojovania pripravené pre natiahnutie do výťahového rozvádzača umiestneného v šachte

prívody pre výťahy spolu s vodičom pospojovania pripravené pre natiahnutie do výťahového rozvádzača umiestneného v šachte

hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahy v JOP na prízemí

hlavné prepäťové ochrany pre HDV a výťahy v JOP na prízemí

HDV po prerobení prechádza cez deónový vypínač

HDV po prerobení prechádza cez deónový vypínač

Správca

Správca bytového domu: Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

Mapa

 

Návrat hore