Homolova 8, Bratislava rozvádzač s prepäťovými ochranami rozvádzač RS na prízemí
Obdobie Služba Dodávateľ
4/2014 STEINEL AC blesk DC
4/2014 núdzové osvetlenie AC blesk DC
2/2015 prepäťové ochrany AC blesk DC
12/2015 elektroinštalácia AC blesk DC

Realizované služby

Senzorové osvetlenie STEINEL

V apríli 2014 sme dodali do bytového domu na Homolovej ulici 8 v Bratislave LED senzorové osvetlenie.

Pred časom už v bytovom dome prebehla rekonštrukcia osvetlenia, kde pôvodné hromadné spínanie svietidiel bolo nahradené senzorovým spínaním. K pôvodným svietidlám boli pridané nekvalitné PIR senzory. Tieto spínali nedostatočne a častokrát vypínali svietidlá skôr ako si stihli ľudia odomknúť dvere. Z toho dôvodu bolo osvetlenie častokrát reklamované a ani po "oprave" neslúžilo k spokojnosti.

Po zdemontovaní PIR senzorov a kabeláže vedenej lištami sme nahradili pôvodné svietidlá osvedčenými svietidlami Steinel RS 16 L so zabudovaným vysokofrekvenčným senzorom, do ktorých sme ako svetelný zdroj použili kvalitné LED žiarovky s vysokým svetelným tokom a kvalitným chladením.

Pred výťahy, ktoré boli takisto rekonštruované, sme použili LED žiarovky s príkonom 14,2 W (1100 lm), ktoré zabezpečili hladinu osvetlenia cca 67 lx. Výťahármi bolo požadovaných 50 lx.

V chodbách pred bytmi sme použili LED žiarovky s príkonom 9,2 W (720 lm), ktoré zabezpečili hladinu osvetlenia cca 30 lx.

Meraním sme zistili, že pôvodné osvetlenie zabezpečovalo hladinu osvetlenia len okolo 7 lx!


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Núdzové osvetlenie

V apríli 2014 sme dodali do bytového domu na Homolovej ulici 8 v Bratislave LED núdzové osvetlenie.

Núdzové osvetlenie, ktoré sme zrekonštruovali, bolo napájané z centrálnej baterkárne 24V a bolo nefunkčné. Pôvodné svietidlá sme nahradili LED núdzovými svietidlami LEDUS 8. Tieto majú príkon 10W a dobu svietenia v prípade výpadku el. energie 2h zo zabudovaného NiCd akumulátora.

Svietidlo sa môže použiť aj ako orientačné, ktoré v prípade bezporuchového stavu svieti nonstop buď na 10 alebo 50% výkonu.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Núdzové osvetlenie

Prepäťové ochrany

Vo februári 2015 sme prepäťovo ochránili silové rozvody bytového domu na Homolovej 8 v Bratislave.

Ochrana spočívala v inštalácii prepäťových ochrán stupňa 1 na hlavné prívody do paneláku. Okrem dvoch prívodov pre 2 stupačky bol do domu privedený aj samostatný prívod pre výťahy, z ktorého sú napojené aj všetky rozvody spoločných priestorov. Obidve vetvy hlavného domového vedenia sme ochránili prepäťovými ochranami so schopnosťou bezpečne ochrániť pred bleskovým prúdom 25kA na pól. Prívod pre spoločné priestory sme ochránili prepäťovou ochranou 12,5kA na pól.

Druhý stupeň ochrany sme vyriešili inštaláciou prepjäťových ochrán pre všetky byty, a pre prívod do rozvádzača spoločných priestorov.

V obidvoch JOP-kách sme zriadili hlavné pospojovanie vodičom CY 16mm2, ktoré prechádza na každom podlaží ekvipotenciálnou prípojnicou a slúži aj na uzemnenie prepäťových ochrán.

Ďaľší panelák sme tým ochránili zvnútra pred atmosférickým prepätím a pred prepätím vznikajúcim v sieti spínacími procesmi.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Elektroinštalácia

V decembri 2015 sme zrekonštruovali rozvádzače RS na prízemí bytového domu.

Pôvodné poistky a ističe sme nahradili novými, ktoré sme umiestnili do prevlečných krytov. Vymenili sme aj nulovaciu svorkovnicu a radové svorky. Nefunkčné prvky sme odstránili a zrepasovali krycí plech v rozvádzačoch.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Fotogaléria

Bytový dom

bytový dom s novým LED senzorovým a LED núdzovým osvetlením

bytový dom s novým LED senzorovým a LED núdzovým osvetlením

do bytového domu sme dodali LED senzorové osvetlenie STEINEL a LED núdzové osvetlenie COOPER SAFETY

do bytového domu sme dodali LED senzorové osvetlenie STEINEL a LED núdzové osvetlenie COOPER SAFETY

Prepäťová ochrana

takto to vyzerá v ľavom rozvádzači po namontovaní ochrán a výmene stupačkovej svorkovnice

takto to vyzerá v ľavom rozvádzači po namontovaní ochrán a výmene stupačkovej svorkovnice

a takto v pravom...

a takto v pravom...

do JOP elektromerových rozvádzačov na poschodiach sme umiestnili stredné prepäťové ochrany, chrániace byty pred stredným prepätím

do JOP elektromerových rozvádzačov na poschodiach sme umiestnili stredné prepäťové ochrany, chrániace byty pred stredným prepätím

v spodnej časti RE rozvádzačov sme urobili nové kostrenie

v spodnej časti RE rozvádzačov sme urobili nové kostrenie

V celom paneláku sme zriadili hlavné pospojovanie v oboch JOP-kách. K ekvipotenciálnym prípojniciam sa pripájajú prepäťové ochrany

V celom paneláku sme zriadili hlavné pospojovanie v oboch JOP-kách. K ekvipotenciálnym prípojniciam sa pripájajú prepäťové ochrany

v ľavom spodnom rozvádzači to po zakrytovaní vyzerá takto

v ľavom spodnom rozvádzači to po zakrytovaní vyzerá takto

ľavý rozvádzač na prízemí s prepäťovými ochranami po skončení montáže

ľavý rozvádzač na prízemí s prepäťovými ochranami po skončení montáže

obidve hlavné prepäťové ochrany sú napojené paralelne na modul signalizácie poruchového stavu, ktorý začné

obidve hlavné prepäťové ochrany sú napojené paralelne na modul signalizácie poruchového stavu, ktorý začné "pískať" keď dojde k poškodeniu prepäťovej ochrany

aj pravá JOP-ka má hlavnú prepäťovku so signalizáciou

aj pravá JOP-ka má hlavnú prepäťovku so signalizáciou

Rozvádzač so samostatným prívodom pre výťah a s hlavným domovým vedením pre ľavú stranu paneláku

Rozvádzač so samostatným prívodom pre výťah a s hlavným domovým vedením pre ľavú stranu paneláku

museli sme rozšíriť PEN prípojnicu, tak sme sa rozhodli, že vymeníme aj starú stupačkovú svorkovnicu

museli sme rozšíriť PEN prípojnicu, tak sme sa rozhodli, že vymeníme aj starú stupačkovú svorkovnicu

Spodná časť hlavného rozvádzača vpravo. Obidva ističe pred elektromermi sa nepoužívali, tak sme ich zdemontovali a vymenili stupačkovú svorkovnicu na hlavnom domovom vedení pre pravú časť paneláku

Spodná časť hlavného rozvádzača vpravo. Obidva ističe pred elektromermi sa nepoužívali, tak sme ich zdemontovali a vymenili stupačkovú svorkovnicu na hlavnom domovom vedení pre pravú časť paneláku

Rozvádzače RS

po prerobení rozvádzača sme ešte zrepasovali krycí plech, aby vyhovoval predpísanému krytiu

po prerobení rozvádzača sme ešte zrepasovali krycí plech, aby vyhovoval predpísanému krytiu

po uprataní - zdemontovaní všetkého nepotrebného a výmene ističov a nulovacej lišty - vyzerá rozvádzač takto

po uprataní - zdemontovaní všetkého nepotrebného a výmene ističov a nulovacej lišty - vyzerá rozvádzač takto

ističe umiestňujeme do prevlečných krytov, kvôli zvýšeniu bezpečnosti po odstránení krycieho plechu

ističe umiestňujeme do prevlečných krytov, kvôli zvýšeniu bezpečnosti po odstránení krycieho plechu

po zakrytovaní vyzerá rozvádzač solídne aj po vizuálnej stránke

po zakrytovaní vyzerá rozvádzač solídne aj po vizuálnej stránke

Správca

Správca bytového domu: Správcovské Bratislavské Družstvo

Mapa

 

Návrat hore