Rozvádzače s prepäťovou ochranou LED senzorové a núdzové osvetlenie
Obdobie Služba Dodávateľ
6/2016 elektroinštalácia AC blesk DC
8/2016 STEINEL AC blesk DC
8/2016 núdzové osvetlenie AC blesk DC
3/2017 DDS AC blesk DC

Realizované služby

Elektroinštalácia

V júni 2016 sme zrekonštruovali elektrické rozvody v bytovom dome na Grosslingovej 30 v Bratislave.

Pôvodné rozvádzače umiestnené za dverami vo výklenku oproti výťahom sme vymenili za nové elektromerové rozvádzače EATON. Pôvodné hlavné domové vedenie sme vymenili za nové medené bezhalogénové od HDS v podjazde pri vstupe do domu.

Do bytových rozvodníc sme natiahli nové prívodné káble pod omietkou.

Takisto sme vymenili aj rozvodnicu s istením okruhov spoločných priestorov umiestnenú v suteréne. Z nej sme natiahli aj nový požiaruodolný kábel pre výťah, ktorý sa chystal rekonštruovať.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala

Elektroinštalácia

Senzorové osvetlenie STEINEL

V auguste 2016 sme zhotovili nové osvetlenie v bytovom dome na Grosslingovej 30 v Bratislave.

Pôvodné hromadne spínané osvetlenie sme nahradili novým senzorovým so svietidlami RS 16 L s vysokofrekvenčným senzorom od firmy STEINEL a LED svetelnými zdrojmi.

Kabeláž sme zhotovili tiež novú, uloženú pod omietkou.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Núdzové osvetlenie

V auguste 2016 sme v bytovom dome na Grosslingovej 30 v Bratislave dodali núdzové osvetlenie únikových ciest LED núdzovými svietidlami LEDUS 8 od firmy EATON so vstavanými akumulátormi.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Subdodávateľ: Tomáš Nevřala


Použité produkty:

Núdzové osvetlenie

Digitálny dorozumievací systém DDS

V marci 2017 sme zrekonštruovali dorozumievací systém v bytovom dome na Grosslingovej 30 v Bratislave. Pôvodný analógový systém sme nahradili novým digitálnym DDS s kódovou voľbou.

Systém obsahuje 2 tablá. 1 je z ulice a druhé pri vstupe do vchodu v podjazde bytového domu.

Okrem tabiel sme vymenili bytové telefóny a napájací zdroj, tiež sme urobili nové zvonenie do bytov. Staré zvončekové tlačidlá sme nahradili tlačidlami LEGRAND VALENA. Po stlačení tlačidla zazvoní domáci telefón iným tónom ako pri zvonení zo zvončekových tabiel. Tóny oboch tabiel sa tiež líšia.

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Digitálny dorozumievací systém DDS vyrobila firma: TESLA Stropkov, a.s.

Digitálny dorozumievací systém DDS

Fotogaléria

Elektrorekonštrukcia

nové rozvádzače sme umiestnili do výklenkov každého zo 6 poschodí na miesto pôvodných

nové rozvádzače sme umiestnili do výklenkov každého zo 6 poschodí na miesto pôvodných

rozvádzače EATON sme navrhli a poskladali podľa projektovej dokumentácie, zhotovenie ktorej predchádzalo rekonštrukcii

rozvádzače EATON sme navrhli a poskladali podľa projektovej dokumentácie, zhotovenie ktorej predchádzalo rekonštrukcii

cez všetky RE prechádzalo hlavné domové vedenie medenými jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou

cez všetky RE prechádzalo hlavné domové vedenie medenými jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou

HDS s novým hlavným domovým vedením HDV

HDS s novým hlavným domovým vedením HDV

rozvádzač na prízemí obsahoval viac elektromerov kvôli nebytovým priestorom a meraniu spoločných priestorov

rozvádzač na prízemí obsahoval viac elektromerov kvôli nebytovým priestorom a meraniu spoločných priestorov

každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

každý z rozvádzačov obsahuje prepäťovú ochranu v nemeranej časti, ktorá vyhovuje požiadavkám rozvodných závodov (prevedenie monoblok triedy 1, 2, 3 bez unikajúcich prúdov)

v spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

v spodnej časti rovádzača vidieť prepäťovú ochranu triedy 1+2+3

rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru

rozvádzače sme navrhovali a zostavovali presne na mieru

LED SO a LED NO

ku svietidlám sme zhotovili aj novú kabeláž uloženú pod omietkou

ku svietidlám sme zhotovili aj novú kabeláž uloženú pod omietkou

LED senzorové svietidlá RS 16 LED a LED núdzové sveitidlá LEDUS 8 sú skvelou voľbou

LED senzorové svietidlá RS 16 LED a LED núdzové sveitidlá LEDUS 8 sú skvelou voľbou

už nikdy po schodoch potme

už nikdy po schodoch potme

Správca

Správca bytového domu: Aureka s.r.o.

Mapa

 

Návrat hore