bytový dom Bodrocká 6,8, Bratislava digitálne tablo Karát s priamou voľbou systém DEK SIEŤ v novej hliníkovej bráne zrekonštruované HDV cez pôvodné JOP skrine
Obdobie Služba Dodávateľ
10/2013 DEK SIEŤ AC blesk DC
10/2013 STEINEL AC blesk DC
10/2014 STEINEL AC blesk DC
10/2014 elektroinštalácia AC blesk DC
10/2014 prepäťové ochrany AC blesk DC

Realizované služby

Prístupový systém DEK SIEŤ

V októbri 2013 sme zabezpečili revitalizovaný bytový dom na Bodrockej ulici 6,8 v Bratislave prístupovým systémom DEK SIEŤ.

Do 4 nových hliníkových brán s predprípravou na montáž elektromagnetických zámkov sme namontovali systém DEK SIEŤ.

Do zadných dvojkrídlových brán bolo nutné umiestniť strunovú priechodku kvôli napájacím káblom.

Bytový dom už bol vybavený digitálnym dorozumievacím systémom Karát. Našou úlohou bolo premiestniť zvonkové tablá von do fasády, nakoľko sa tablá predtým nachádzali medzi vstupnou bránou a zádverím.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ vyrobila firma: RYS

Dodávateľ brán: ProWind Slovakia s.r.o.

Revitalizátor bytového domu: RV stav, s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ

Senzorové osvetlenie STEINEL

Zádveria zadných vchodov sme osvetlili senzorovými svietidlami RS 16 L od nemeckej firmy STEINEL.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Revitalizátor bytového domu: RV stav, s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Senzorové osvetlenie STEINEL

V októbri 2014 sme prerobili osvetlenie v bytovom dome na Bodrockej ulici 6,8 v Bratislave na senzorové.

Použili sme osvedčené svietidlá STEINEL RS 16 L so zabudovaným HF senzorom. Ako svetelné zdroje sme použili LED žiarovky MCOB 9,2W, 720lm, ktoré svietia lepšie ako 60W vláknové žiarovky a majú len minimálnu spotrebu. Tieto žiarovky majú elektroniku dimenzovanú až do 265V, čím ani v blízkosti trafostaníc nenastáva ich predčasné vypaľovanie. Chladenie je z masívneho hliníku, čo u bežne kupovaných LED žiaroviek je výnimočné.

Svietidlá RS 16 L ako jediné na trhu obsahujú kvalitné "relé", ktoré je dimenzované na obrovský počet zopnutí. Preto v niektorých bytových domoch fungujú už 7 rokov a spínajú pritom 60W žiarovky, resp. 42W halogénové žiarovky. Pri použití LED žiaroviek, ktoré majú iba 9W preto predpokladáme ešte ďaľšie predĺženie životnosti svietidiel.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.


Použité produkty:

Senzorové osvetlenie STEINEL

Elektroinštalácia

V októbri 2014 sme v bytovom dome na Bodrockej 6, 8 v Bratislave kompletne zrekonštruovali hlavné domové vedenie HDV. Použili sme jednožilové medené káble s dvojitou izoláciou, ktorými sme nahradili pôvodné žily s jednoduchou izoláciou.

Na každom poschodí sme vymenili stupačkové svorkovnice za nové s priehľadným krytom, ktoré zlepšujú bezpečnosť pri údržbe.

Pôvodné ističe IJV sme nahradili novými v prevlečných krytoch.

Nanovo sme vykáblovali rozvádzače RE až po svorky s odbočkami k bytom. Vyžadovalo si to spoluprácu s rozvodnými závodmi kvôli odplombovaniu a opätovnému zaplombovaniu elektromerov.

Odbočky k bytom sme ponechali pôvodné hliníkové, keďže boli zhotovené štvoržilovými káblom s dostatočným prierezom. Pôvodné prívodné káble k výťahom sme nahradili novými medenými s požiarnou odolnosťou.

Suterénne rozvádzače sme kompletne zrekonštruovali. Pôvodné istenie sme nahradili novým, nepotrebné káble sme odpojili a zaizolovali. Do všetkých rozvádzačov sme vypracovali a podopĺňali jednopólové schémy.

Vymenili sme aj výťahové káble za káble s požiarnou odolnosťou.

K elektrorekonštrukcii sme zhotovili a dodali projekt skutočného vyhotovenia, rovnako ako revíznu správu.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Elektroinštalácia

Prepäťové ochrany

Celý bytový dom sme dozbrojili prepäťovými ochranami prvého a druhého stupňa, ktoré zabezpečujú vnútornú ochranu silových rozvodov pred atmosférickým prepätím a prepäťovými vlnami šíriacimi sa v sieti. Na silový prívod do domu sme umiestnili prepäťovú ochranu triedy 1 (hrubá ochrana, alebo zvodič bleskových prúdov) a všetky merané časti rozvodu za elektromermi sme ochránili prepäťovými ochranami triedy 2 (stredná ochrana). Jemnú ochranu (triedy 3) sme nerobili, nakoľko táto sa umiestňuje do bezprostrednej blízkosti chránených zariadení (do bytov), či už vo forme zásuviek s prepäťovou ochranou, alebo predlžovacích prívodov obsahujúcich ochranu.

Súčasťou ochrany bytového domu bolo aj zriadenie hlavného pospojovania, ktoré na každom poschodí prechádza cez ekvipotenciálnu prípojnicu. K tejto sa v dome pripájajú všetky rúry a kovové predmety (plyn, voda, kúrenie a pod.)


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prepäťovú ochranu vyrobila firma: KIWA sk,s.r.o.

Prepäťové ochrany

Fotogaléria

Bytový dom

bytový dom na Bodrockej 6,8 v Bratislave zabezpečený systémom DEK SIEŤ

bytový dom na Bodrockej 6,8 v Bratislave zabezpečený systémom DEK SIEŤ

bytový dom na Bodrockej 6,8 v Bratislave zabezpečený systémom DEK SIEŤ

bytový dom na Bodrockej 6,8 v Bratislave zabezpečený systémom DEK SIEŤ

Predná brána 6

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

zapustený elektromagnetický zámok v ráme dverí

zapustený elektromagnetický zámok v ráme dverí

odchodové (výstupné) tlačidlo v prevedení na povrch

odchodové (výstupné) tlačidlo v prevedení na povrch

zapustený elektromagnetický zámok v ráme dverí

zapustený elektromagnetický zámok v ráme dverí

plastová krabica s operačnými jednotkami pre dvojicu brán

plastová krabica s operačnými jednotkami pre dvojicu brán

resetovateľné požiarne tlačidlo

resetovateľné požiarne tlačidlo

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

Zadná brána 6

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

strunová káblová priechodka

strunová káblová priechodka

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

Predná brána 8

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ, digitálne tablo Karát s priamou voľbou

zapustený elektromagnetický zámok v ráme dverí

zapustený elektromagnetický zámok v ráme dverí

odchodové (výstupné) tlačidlo v prevedení na povrch

odchodové (výstupné) tlačidlo v prevedení na povrch

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

resetovateľné požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

resetovateľné požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

plastová krabica s operačnými jednotkami pre dvojicu brán

plastová krabica s operačnými jednotkami pre dvojicu brán

Zadná brána 8

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

odchodové (výstupné tlačidlo) a požiarne tlačidlo na stene

odchodové (výstupné tlačidlo) a požiarne tlačidlo na stene

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

nová hliníková brána so zabudovaným systémom DEK SIEŤ

Elektroinštalácia

Hornú časť rozvádzača sme museli prerobiť kvôli kurenárskym rúram, zabraňujúcim otvoreniu rozvádzačových dverí. Tieto sme rozdelili na dve časti

Hornú časť rozvádzača sme museli prerobiť kvôli kurenárskym rúram, zabraňujúcim otvoreniu rozvádzačových dverí. Tieto sme rozdelili na dve časti

Horná časť rozvádzača po zakrytovaní plechom

Horná časť rozvádzača po zakrytovaní plechom

otvorená JOP-ka v suteréne po rekonštrukcii

otvorená JOP-ka v suteréne po rekonštrukcii

zakrytovaná spodná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou a ističmi

zakrytovaná spodná časť rozvádzača s hlavnou prepäťovou ochranou a ističmi

horná časť rozvádzača s jednopólovou schémou

horná časť rozvádzača s jednopólovou schémou

spodná časť rozvádzača RE po zakrytovaní

spodná časť rozvádzača RE po zakrytovaní

spodná časť suterénneho rozvádzača po rekonštrukcii - medené hlavné domové vedenie jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou, krytá stupačková svorkovnica, nové istiace prvky s krytmi, hlavná prepäťová ochrana triedy 1 s akustickou signalizáciou poruchového stavu

spodná časť suterénneho rozvádzača po rekonštrukcii - medené hlavné domové vedenie jednožilovými káblami s dvojitou izoláciou, krytá stupačková svorkovnica, nové istiace prvky s krytmi, hlavná prepäťová ochrana triedy 1 s akustickou signalizáciou poruchového stavu

spodná časť suterénneho rozvádzača pred rekonštrukciou - vodiče hlavného domového vedenia s textilnou izoláciou, opotrebované istiace prvky

spodná časť suterénneho rozvádzača pred rekonštrukciou - vodiče hlavného domového vedenia s textilnou izoláciou, opotrebované istiace prvky

aj po odkrytovaní pôsobí rozvádzač solídnym dojmom

aj po odkrytovaní pôsobí rozvádzač solídnym dojmom

druhý rozvádzač spoločných priestorov po rekonštrukcii

druhý rozvádzač spoločných priestorov po rekonštrukcii

rozvádzač spoločných priestorov po rekonštrukcii

rozvádzač spoločných priestorov po rekonštrukcii

rozvádzač spoločných priestorov pred rekonštrukciou

rozvádzač spoločných priestorov pred rekonštrukciou

zrekonštruované hlavné domové vedenie HDV cez pôvodné JOP skrine

zrekonštruované hlavné domové vedenie HDV cez pôvodné JOP skrine

stúpacia svorkovnica na vrchnom podlaží - ukončenie HDV s napojením bytových ističov

stúpacia svorkovnica na vrchnom podlaží - ukončenie HDV s napojením bytových ističov

zakrytovaná spodná časť rozvádzača s bytovými ističmi

zakrytovaná spodná časť rozvádzača s bytovými ističmi

hlavné domové vedenie HDV prechádzajúce cez stupačkovú svorkovnicu s krytom

hlavné domové vedenie HDV prechádzajúce cez stupačkovú svorkovnicu s krytom

Prepäťová ochrana a pospojovanie

Prepäťové ochrany stredné (trieda 2) pre jednofázový a trojfázový byt v skrini JOP

Prepäťové ochrany stredné (trieda 2) pre jednofázový a trojfázový byt v skrini JOP

prepaťové ochrany triedy 2 (stredná ochrana) umiestnené v hornej časti JOP-iek chrániace 2 byty s jednofázovými prívodmi

prepaťové ochrany triedy 2 (stredná ochrana) umiestnené v hornej časti JOP-iek chrániace 2 byty s jednofázovými prívodmi

na dvere rozvádzačov sme umiestnili prehľadné jednopólové schémy zapojenia rozvádzačov vrátane prepäťových ochrán

na dvere rozvádzačov sme umiestnili prehľadné jednopólové schémy zapojenia rozvádzačov vrátane prepäťových ochrán

do tesnej blízkosti prepäťových ochrán sme umiestnili ekvipotenciálne prípojnice hlavného pospojovania, ktoré tvorí tiež súčasť vnútornej ochrany bytového domu pred atmosférickým prepätím

do tesnej blízkosti prepäťových ochrán sme umiestnili ekvipotenciálne prípojnice hlavného pospojovania, ktoré tvorí tiež súčasť vnútornej ochrany bytového domu pred atmosférickým prepätím

Prepäťová ochrana triedy 1 (alebo zvodič bleskových prúdov) umiestnený na prívode do vchodu v suterénnom JOP rozvádzači.

Prepäťová ochrana triedy 1 (alebo zvodič bleskových prúdov) umiestnený na prívode do vchodu v suterénnom JOP rozvádzači.

prepaťové ochrany triedy 2 (stredná ochrana) umiestnené v hornej časti suterénneho rozvádzača pre motorickú (trojfázovú) a svetelnú (jednofázovú) časť elektrozariadenia spoločných priestorov bytového domu.

prepaťové ochrany triedy 2 (stredná ochrana) umiestnené v hornej časti suterénneho rozvádzača pre motorickú (trojfázovú) a svetelnú (jednofázovú) časť elektrozariadenia spoločných priestorov bytového domu.

Správca

Správca bytového domu:

Mapa

 

Návrat hore