Bajzova 5, Bratislava Bajzova 7, Bratislava DDS, tablo Karát
Obdobie Služba Dodávateľ
7/2012 DEK SIEŤ AC blesk DC
5/2016 DDS AC blesk DC

Realizované služby

Prístupový systém DEK SIEŤ

V júli 2012 sme namontovali systém DEK SIEŤ do 4 existujúcich Al brán otváravých dnu v bytovom dome na Bajzovej ulici č. 5, 7 v Bratislave.

Použili sme hliníkovú dvernú lištu so zabudovanými elektromagnetickými zámkami, ktoré držia dvere zavreté silou 2x 300kg. Tieto sa odblokujú priložením DEK kľúča k dotykovej ploche pri vstupe a výstupe z a do objektu.

Dvernú lištu s EMG zámkami používame tam, kde by nebola montáž zapustených EMG zámkov do rámu dverí možná, resp. by hrozilo poškodenie rámu dverí.

Jednotlivé brány vybavené systémom DEK sú zosieťované a vyvedené na určené miesto kvôli spravovaniu celého domu poverenou osobou.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Prístupový systém DEK SIEŤ vyrobila firma: RYS

Prístupový systém DEK SIEŤ

Digitálny dorozumievací systém DDS

V máji 2016 sme prerobili pôvodné analógové dorozumievacie zariadenie DDZ na digitálny dorozumievací systém DDS Karát s priamou voľbou.

Pôvodné zvončekové tablá sme demontovali a nahradili novými digitálnymi.

Tiež sme vymenili napájací zdroj a bytové telefóny.

Po naprogramovaní telefónov sa môžu obyvatelia bytového domu tešiť z čistého zvuku komunikácie medzi bránou a bytom a takisto z interkomového spojenia medzi bytmi vo vchode.


Dodávateľ: AC blesk DC s.r.o.

Digitálny dorozumievací systém DDS vyrobila firma: TESLA Stropkov, a.s.


Použité produkty:

Digitálny dorozumievací systém DDS

Fotogaléria

Predný vchod č.5

požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

dotyková plocha s chráničkou a hlíníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dotyková plocha s chráničkou a hlíníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dotyková plocha s chráničkou a hlíníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dotyková plocha s chráničkou a hlíníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dorazová platnička horného EMG zámku

dorazová platnička horného EMG zámku

dorazová platnička dolného EMG zámku

dorazová platnička dolného EMG zámku

dverná hliníková lišta s EMG zámkom pri otvorených dverách

dverná hliníková lišta s EMG zámkom pri otvorených dverách

dotyková plocha s chárnikčkou a dverná hliníková lišta s EMG zámkom pri otvorených dverách

dotyková plocha s chárnikčkou a dverná hliníková lišta s EMG zámkom pri otvorených dverách

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Zadný vchod č.5

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

dotyková plocha s chráničkou a dverné madlo

dotyková plocha s chráničkou a dverné madlo

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dorazová platnička horného EMG zámku

dorazová platnička horného EMG zámku

dorazová platnička dolného EMG zámku

dorazová platnička dolného EMG zámku

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

dotyková plocha s chráničkou

dotyková plocha s chráničkou

požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

Predný vchod č.7

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

dverné madlo a dotyková plocha s chráničkou

dverné madlo a dotyková plocha s chráničkou

dotyková plocha s chráničkou a hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

dotyková plocha s chráničkou a hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

dotyková plocha s chráničkou a namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

dotyková plocha s chráničkou a namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

dorazová platnička horného EMG zámku

dorazová platnička horného EMG zámku

dorazová platnička dolného EMG zámku

dorazová platnička dolného EMG zámku

požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

namontovaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvrených dverách

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

Zadný vchod č.7

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

požiarne tlačidlo s plastovou krytkou

dotyková plocha s chráničkou

dotyková plocha s chráničkou

namonotvaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

namonotvaná dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami

namotovaná hliníková lišta s EMG zámkami pri otvorených dverách

namotovaná hliníková lišta s EMG zámkami pri otvorených dverách

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

dorazové platničky EMG zámkov na krídle dverí

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

dverná hliníková lišta so zabudovanými EMG zámkami pri otvorených dverách

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

detail starého elektromechanického zámku so stopami po páčení

detail kovania hliníkovej brány so stopami po páčení

detail kovania hliníkovej brány so stopami po páčení

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

pôvodná hliníková brána s namontovaným DEK systémom

DDS

nové digitálne tablo Karát s priamou voľbou

nové digitálne tablo Karát s priamou voľbou

pôvodné tablá sme nahradili novými digitálnymi

pôvodné tablá sme nahradili novými digitálnymi

nové digitálne tablo s priamou voľbou

nové digitálne tablo s priamou voľbou

tablo bolo umiestnené na stene pri vchode do domu

tablo bolo umiestnené na stene pri vchode do domu

Bajzova 7 - nové tablo DDS

Bajzova 7 - nové tablo DDS

Správca

Správca bytového domu: Bytokomplet s.r.o.

Mapa

 

Návrat hore