Referencie

Zoznam zákaziek pre vybrané služby (STEINEL):

Zobraziť všetky zákazky.


Po kliknutí na adresu vybraného bytového domu sa zobrazia podrobnosti príslušnej zákazky vrátane technických detailov a fotogalérie:

Adresa bytového domu Realizované služby Dodávateľ Foto Video
Agátová 5B, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Bagarova 22, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC3
Bajzova 4, Ružinov, BratislavaSTEINELAC blesk DC4
Bodrocká 6,8, Podunajské Biskupice, BratislavaSTEINELAC blesk DC53
Budyšínska 12-18, Nové Mesto, BratislavaSTEINELAC blesk DC4
Bulíkova 5,7, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Bullova 9-17, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC6
Černyševského 23, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC13
Donnerova 17-21, Karlova Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC1
Dudvážska 25, 27, 29, Podunajské Biskupice, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Estónska 26, Podunajské Biskupice, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Farského 4,6,8, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC5
Furdekova 6, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Furdekova 9,11, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Gallayova 2-10, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC63
Gelnická 20-24, Rača, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Gessayova 11,13, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC4
Grösslingova 10, Staré Mesto, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Grösslingova 30, Staré Mesto, BratislavaSTEINELAC blesk DC11
Haanova 40,42, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Hollého 1,3, Staré Mesto, BratislavaSTEINELAC blesk DC1
Homolova 8, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC20
Hronská 26-30, Podunajské Biskupice, BratislavaSTEINELAC blesk DC11
Hubeného 46-50, Rača, BratislavaSTEINELAC blesk DC35
Ivana Bukovčana 5-7, Devínska Nová Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC1
Jána Stanislava 29-37, Karlova Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC96 6
Jasovská 2,4, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC1
Jurigovo námestie 11-15, Karlova Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Karola Adlera 26-36, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC22
Kuklovská 57, Karlova Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC4
Ľudovíta Fullu 30-38, Karlova Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC54
Medzilaborecká 15-21, Ružinov, BratislavaSTEINELAC blesk DC
Mierová 110-116, Ružinov, BratislavaSTEINELAC blesk DC26
Mierová 62,64, Ružinov, BratislavaSTEINELAC blesk DC7
Mlynarovičova 17,19, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC1
Nejedlého 19-23, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC17
Novackého 1,3, Karlova Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC5
Pekníkova 5-11, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC3
Pri kríži 1-9, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC23
Púpavová 39-45, Karlova Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC27
Púpavová 6-18, 32-36, Karlova Ves, BratislavaSTEINELAC blesk DC
Rovniankova 2-4, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC3
Rusovská cesta 15-19, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC3
Šancová 61, 63, Nové Mesto, BratislavaSTEINELAC blesk DC3
Sibírska 50,52, Nové Mesto, BratislavaSTEINELAC blesk DC32
Šintavská 6,8,10, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC3
Slatinská 14,16, Vrakuňa, BratislavaSTEINELAC blesk DC3
Slatinská 28, Vrakuňa, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Smolenická 3, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC4
Súmračná 15-23, Ružinov, BratislavaSTEINELAC blesk DC45
Topoľčianska 25, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC13
Trenčianska 27, Ružinov, BratislavaSTEINELAC blesk DC17
Trenčianska 31, Ružinov, BratislavaSTEINELAC blesk DC3
Valachovej 3, Dúbravka, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Vranovská 4, Petržalka, BratislavaSTEINELAC blesk DC2
Gagarinova 6,8, SenecSTEINELAC blesk DC3
J. Dalloša 37-39, SládkovičovoSTEINELAC blesk DC6
Jilemnického 16,18, StupavaSTEINELAC blesk DC6 1