VSD s.r.o.

VSD s.r.o.
Trebišovská 151/3
Bratislava, 82102

IČO: 35814560
DIČ: 2021581177

http://www.vsd.sk/


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Sekurisova 2-6, Dúbravka, Bratislava