V a P Slovakia, s. r. o.

V a P Slovakia, s. r. o.
Hubice 66
930 39 Hubice

Tel.: 0905 686 786
E-mail: info@vaps.sk
Web: www.vaps.sk

IČO: 44567677
DIČ: 2022772026
DIČ DPH: SK 2022772026


Referencie

Zoznam zákaziek, na ktorých sa firma v rámci projektu podieľala:

Palisády 20, Staré Mesto, Bratislava