Údržba domov s.r.o.

Údržba domov s.r.o.
Homolova 19
841 02 Bratislava

IČO: 35898861
DIČ: 2021880014

http://www.udrzbadomov.sk/


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Beňovského 10-16, Dúbravka, Bratislava
Pekníkova 5-11, Dúbravka, Bratislava