Správcovské Bratislavské Družstvo

Správcovské Bratislavské Družstvo
Drobného 27
841 02 Bratislava

IČO: 35803843
IČ DPH: SK2020223942

http://www.spravcovske.sk/


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Gallayova 2-10, Dúbravka, Bratislava
Homolova 8, Dúbravka, Bratislava
Jána Stanislava 29-37, Karlova Ves, Bratislava
Studenohorská 26,28, Lamač, Bratislava