KIWA sk,s.r.o.

KIWA sk,s.r.o.
Krivánska 5
Nitra 949 01

Korešpondenčná adresa výrobného závodu KIWA
Jakuba Haška 1
Nitra 94901

IČO: 44769512
IČ DPH: SK2022816158
DIČ: 2022816158

Tel.: +421 37 692 7011
Mob.: +421 911 983 915
E-mail: kiwa@kiwa.sk , technickapodpora@kiwa.sk
Web: www.kiwa.sk

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. pob. Nitra
Číslo účtu:4220374803/3100
IBAN: SK93 3100 0000 0042 2037 4803

KIWA - prepäťové ochrany