Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.

Bytový podnik Dúbravka, spol. s r.o.
Fedákova 1
841 02 Bratislava

IČO: 35828994
IČ DPH: SK2021625815

www.bpd.sk