Bytospol.S.S. s.r.o.

BYTOSPOL.SS s.r.o.
Drieňová 11
821 03 Bratislava

IČO: 35774363
DIČ: 0035774363


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Komárnická 48-50, Ružinov, Bratislava