Bytokomplet s.r.o.

Bytokomplet s.r.o.
Kamenárska 18
821 04 Bratislava

IČO: 35698845
DIČ: 2020826654

www.bytokomplet.sk


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Bajzova 5,7, Ružinov, Bratislava