Bytový podnik Petržalka s.r.o.

Bytový podnik Petržalka s.r.o.
Haanova 10
852 23 Bratislava

IČO: 36821012
IČ DPH: SK2022430806

http://www.bppetrzalka.sk/


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Gessayova 11,13, Petržalka, Bratislava