BA BUILDING s.r.o.

BA BUILDING s.r.o.
Pionierska 1/A
821 01 Bratislava

IČO: 31390447
IČ DPH: SK2020354391

http://www.babuilding.sk/


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Družstevná 2-6, Hamuliakovo