Aureka s.r.o.

Aureka s.r.o.
Homolova 4
841 02 Bratislava

IČO: 31394078
DIČ: 2020347318

http://www.aureka.sk/


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Grösslingova 30, Staré Mesto, Bratislava
Mierová 110-116, Ružinov, Bratislava
Valachovej 3, Dúbravka, Bratislava