APS s.r.o.

APS, s.r.o
Bojnická cesta 18/D
971 01 Prievidza

telefón: 046/5438129 - 30
e-mail: aps@apstrade.sk
web: www.apstrade.sk

IČO: 31623069
DIČ: 2020468659
IČ DPH: SK 2020468659


Referencie

Zoznam zákaziek, na ktorých sa firma v rámci projektu podieľala:

Ľudovíta Fullu 30-38, Karlova Ves, Bratislava