AG-EXPERT s.r.o.

AG-EXPERT s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava

IČO: 30849705


Referencie

Zoznam bytových domov v správe tohoto správcu, v ktorých boli realizované zákazky v rámci projektu:

Pražská 35-39, Staré Mesto, Bratislava