Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Jilemnického 16-18, Stupava

 

Návrat na bytový dom

Jilemnického 16-18
Stupava

Nasledujúca služba

Projekt
8/2017


Popis

V auguste 2017 sme v bytovom dome na Jilemnického ulici 16,18 v Stupave nainštalovali vnútorný systém ochrany pred atmosférickým prepätím (prepäťové ochrany).

Silové rozvody bytového domu sme ochránili inštaláciou prepäťových ochrán triedy 1 a 2 od slovenského výrobcu KIWA.

Prepäťovú ochranu triedy 1 (hrubá ochrana) sme umiestnili do skrine JOP na prízemí na hlavný prívod do vchodu.

Prepäťové ochrany triedy 2 sme umiestnili na jednotlivé poschodia bytového domu pre každé odberné miesto (byty, spoločné priestory).

Nainštalovali sme aj ochranné pospojovanie pre oba vchody.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

8/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

J16 - na 1. poschodí v JOP sme k HDV pripojili zvodič bleskových prúdov (prepäťovú ochranu triedy 1) so signalizáciou poruchového stavu

1. J16 - na 1. poschodí v JOP sme k HDV pripojili zvodič bleskových prúdov (prepäťovú ochranu triedy 1) so signalizáciou poruchového stavu

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania umiestnená do 0,5m od prepäťových ochrán

2. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania umiestnená do 0,5m od prepäťových ochrán

J18 - prepäťová ochrana triedy 1 so signalizáciou poruchového stavu

3. J18 - prepäťová ochrana triedy 1 so signalizáciou poruchového stavu

Prepäťové ochrany triedy 2 pre 2 byty a spoločné priestory s výťahom

4. Prepäťové ochrany triedy 2 pre 2 byty a spoločné priestory s výťahom

Z ističa 10 sme napojili signalizáciu poruchového stavu hlavnej prepäťovej ochrany

5. Z ističa 10 sme napojili signalizáciu poruchového stavu hlavnej prepäťovej ochrany

Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je v dosahu prepäťových ochrán (max. 50cm pre uzemnenie PO)

6. Ekvipotenciálna prípojnica hlavného pospojovania je v dosahu prepäťových ochrán (max. 50cm pre uzemnenie PO)

Stredné prepäťové ochrany sú umiestnené pod krycím plechom

7. Stredné prepäťové ochrany sú umiestnené pod krycím plechom


Mapa