Bytové prívody

Služba realizovaná v bytovom dome Jána Dalloša 37-39, Sládkovičovo

 

Predchádzajúca služba

Projekt
1/2017

Návrat na bytový dom

Jána Dalloša 37-39
Sládkovičovo

Nasledujúca služba

RE starý spôsob
6-8/2017


Popis

Pripravujeme...

Viac informácií o službe: Bytové prívody


Obdobie

6-8/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa