Jána Dalloša 37-39, Sládkovičovo

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Senzorové osvetlenie - LED žiarovky 9/2015  
2. Bytové prívody 6-8/2017  
3. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 6-8/2017  
4. Hlavné domové vedenie 6-8/2017  
5. Núdzové osvetlenie 6-8/2017  
6. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 6-8/2017  
7. Prepäťové ochrany + pospojovanie 6-8/2017  
8. Projekt a revízia 6-8/2017  
9. Rozvádzače spoločných priestorov - starý spôsob 6-8/2017  
10. Výťahové prívody 6-8/2017  
11. Bezdotykový prístupový systém BES MIFARE 6-8/2017  

Popis

V mesiacoch jún až august 2017 sme realizovali elektrorekonštukciu bytového dom na ulici J. Dalloša 37, 38, 39 v Sládkovičove.

V bytovom dome sme urobili nasledovné veci: Výmena HDV, nové prívody do bytov, núdzové osvetlenie, rozvádzače RE, prepäťové ochrany a pospojovanie, suterénne priestory, nové prívody do strojovní výťahov, prezbrojenie RS.

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.


Fotogaléria

Bytový dom na ulici Jána Dalloša 37-39 v Sládkovičove

1. Bytový dom na ulici Jána Dalloša 37-39 v Sládkovičove

Pohľad na prednú časť bytového domu

2. Pohľad na prednú časť bytového domu


Mapa