Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Veternicová 21-27, Bratislava

 


Popis

V auguste 2017 sme v bytovom dome na Veternicovej ulici 21-17 v Bratislave nainštalovali systém ANTIKLON pre všetky brány, aby sa do domu nedostali ľudia s klonovanými kľúčmi, ale iba majitelia originálov.

Ďalšie informácie a fotogalériu pripravujeme.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

8/2017


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Mapa