Údernícka 9, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom) 7/2011  

Fotogaléria

Pôvodná hliníková brána otváravá von s namontovaným DEK systémom s použitím dvernej lišty s EMG zámkami

1. Pôvodná hliníková brána otváravá von s namontovaným DEK systémom s použitím dvernej lišty s EMG zámkami

Dverná lišta s dvojicou EMG zámkov namontovaná na hliníkovej bráne

2. Dverná lišta s dvojicou EMG zámkov namontovaná na hliníkovej bráne

Al brána zabezpečená DEK systémom s dvernou lištou s EMG zámkami

3. Al brána zabezpečená DEK systémom s dvernou lištou s EMG zámkami

Odchodové tlačidlo na ráme dverí

4. Odchodové tlačidlo na ráme dverí

Stopy po páčení Al brány, namontovanou dvernou lištou s EMG zámkami sa prekrylo miesto páčenia

5. Stopy po páčení Al brány, namontovanou dvernou lištou s EMG zámkami sa prekrylo miesto páčenia

Bytový dom na Úderníckej 9 zabezpečený DEK systémom s dvernou lištou s EMG zámkami

6. Bytový dom na Úderníckej 9 zabezpečený DEK systémom s dvernou lištou s EMG zámkami

Pôvodná hliníková brána s dodatočne namontovaným DEK systémom s použítím dvernej lišty s EMG zámkami

7. Pôvodná hliníková brána s dodatočne namontovaným DEK systémom s použítím dvernej lišty s EMG zámkami


Mapa