Prepäťové ochrany

Služba realizovaná v bytovom dome Studenohorská 21-23, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

LED Senzorové osvetlenie
2/2022

Návrat na bytový dom

Studenohorská 21-23
Bratislava

Nasledujúca služba

RSP nový spôsob
2/2022


Popis

Vo februári 2022 sme pokračovali v elektro-obnove bytového domu na Studenohorskej ulici č. 21,23 v Bratislave.

Pri rekonštrukcii rozvádzačov RE sme zrealizovali dodávku a montáž prepäťovej ochrany silových rozvodov spolu s hlavným pospojovaním.

Hlavné prepäťové ochrany sme umiestnili do JOP na 1. poschodí do nemeranej časti rozvodu. Jedna hlavná prepäťová ochrany je pre HDV a druhá pre výťahový prívod.

Stredné prepäťové ochrany sme umiestnili do skríň JOP na jednotlivých podlažiach pre každé odberné miesto.

Hlavné pospojovanie prechádza cez ekvipotenciálne prípojnice na každom podlaží. Na hlavné pospojovanie sú pripojené všetky rozvodnice v paneláku, rozvody vody, plynu a kúrenia a tiež prepäťové ochrany.

Viac informácií o službe: Prepäťové ochrany + pospojovanie


Obdobie

2/2022


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

1. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

Odbočenie pre prepäťové ochrany je zrealizované zo zdvojených radových svoriek

2. Odbočenie pre prepäťové ochrany je zrealizované zo zdvojených radových svoriek

Vľavo je na každom poschodí ekvipotenciálna prípojnica hlavnéhg pospojovania

3. Vľavo je na každom poschodí ekvipotenciálna prípojnica hlavnéhg pospojovania

Hlavné prepäťové ochrany pre výťahový prívod a pre hlavné domové vedenie v nemeranej časti rozvodu

4. Hlavné prepäťové ochrany pre výťahový prívod a pre hlavné domové vedenie v nemeranej časti rozvodu

Odkrytovaný RSP

5. Odkrytovaný RSP

Pri rekonštrukcii rozvodov vody bola zriadená hlavná uzemňovacia svorka. Z nej vychádzajú vodiče pospojovania pre všetky stúpačky vody v paneláku. Uzemňovací prívod je zrealizovaný Fe guľatínou z elektrickej prípojkovej skrine.

6. Pri rekonštrukcii rozvodov vody bola zriadená hlavná uzemňovacia svorka. Z nej vychádzajú vodiče pospojovania pre všetky stúpačky vody v paneláku. Uzemňovací prívod je zrealizovaný Fe guľatínou z elektrickej prípojkovej skrine.


Mapa