Studenohorská 21-23, Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v bytovom dome rámci projektu BP

 

Realizované služby

1. Dotykový prístupový systém DEK RAK (bez záznamu) 2/2015  
2. Projekt 7/2020  
3. Hlavné domové vedenie 1/2022  
4. Elektromerové rozvádzače - starý spôsob 2/2022  
5. Elektro-rekonštrukcia - Pivničné priestory 2/2022  
6. Výťahové prívody 2/2022  
7. Bytové prívody 2/2022  
8. LED Senzorové osvetlenie 2/2022  
9. Prepäťové ochrany + pospojovanie 2/2022  
10. Rozvádzače spoločných priestorov - nový spôsob 2/2022  

Fotogalérie

Bytový dom

Bytový dom Studenohorská 21,23 v Lamači

1. Bytový dom Studenohorská 21,23 v Lamači

Vchod Studenohorská 21, Bratislava

2. Vchod Studenohorská 21, Bratislava

Vchod Studenohorská 23, Bratislava

3. Vchod Studenohorská 23, Bratislava

Bytový dom na Studenohorskej 21,23 v Bratislave

4. Bytový dom na Studenohorskej 21,23 v Bratislave

Bytový dom Studenohorská 21,23, Lamač

5. Bytový dom Studenohorská 21,23, Lamač

DEK RAK

Hliníková AL lišta s EMG zámkami je určená pre zabezpečenie existujúcich brán bez nutnosti frézovania otvorov pre zápustnú montáž EMG zámkov

1. Hliníková AL lišta s EMG zámkami je určená pre zabezpečenie existujúcich brán bez nutnosti frézovania otvorov pre zápustnú montáž EMG zámkov

Lišta plní okrem iného funkciu madla po celej svojej dĺžke

2. Lišta plní okrem iného funkciu madla po celej svojej dĺžke

Pri pootvorenej bráne je vidieť pevnú časť lišty s EMG zámkom

3. Pri pootvorenej bráne je vidieť pevnú časť lišty s EMG zámkom

Vstup do vchodu zabezpečený prístupovým systémom RAK DEK

4. Vstup do vchodu zabezpečený prístupovým systémom RAK DEK

Obidve brány po oprave znovu bezpečne chránia pred vstupom neželaných osôb

5. Obidve brány po oprave znovu bezpečne chránia pred vstupom neželaných osôb

Hlavné domové vedenie

Koniec HDV na hornom podlaží

1. Koniec HDV na hornom podlaží

HDV na bežnom podlaží prechádza bez prerušenia cez stupačkovú svorkovnicu

2. HDV na bežnom podlaží prechádza bez prerušenia cez stupačkovú svorkovnicu

Prípojková skriňa pre celý bytový dom -  2x HDV a 2x výťahy

3. Prípojková skriňa pre celý bytový dom - 2x HDV a 2x výťahy

Vstup do prípojkovej skrine zasekaný v betóne

4. Vstup do prípojkovej skrine zasekaný v betóne

HDV a prívody pre výťahy v pevných rúrkach

5. HDV a prívody pre výťahy v pevných rúrkach

HDV na stene

6. HDV na stene

Nové HDV v pevných rúrkach na povrchu

7. Nové HDV v pevných rúrkach na povrchu

Cez pivničné priestory vedie HDV do obidvoch vchodov

8. Cez pivničné priestory vedie HDV do obidvoch vchodov

Cez výťahovú strojovňu vedie HDV pod skrine JOP, cez ktoré potom zvislo stúpa po najvyššie podlažie

9. Cez výťahovú strojovňu vedie HDV pod skrine JOP, cez ktoré potom zvislo stúpa po najvyššie podlažie

Elektromerové rozvádzače

Elektromery sme vykáblovali nanovo medenými vodičmi

1. Elektromery sme vykáblovali nanovo medenými vodičmi

RE po renovácii bez zakrytovania

2. RE po renovácii bez zakrytovania

Zdvojené bytové svorky pre pripojenie prepäťových ochrán

3. Zdvojené bytové svorky pre pripojenie prepäťových ochrán

Zrenovované RE po zakrytovaní

4. Zrenovované RE po zakrytovaní

Spodná časť RE po zakrytovaní

5. Spodná časť RE po zakrytovaní

Prestupy medzi poschodiami sme požiarne utesnili a JOPky dôsledne ukostrili

6. Prestupy medzi poschodiami sme požiarne utesnili a JOPky dôsledne ukostrili

Nanovo vykáblovaný RE

7. Nanovo vykáblovaný RE

Ističe pred elektromermi sme umiestnili do plombovateľných prevlečných krytov

8. Ističe pred elektromermi sme umiestnili do plombovateľných prevlečných krytov

Pracovník ZSDIS zaplomboval nemeranú časť rozvodu

9. Pracovník ZSDIS zaplomboval nemeranú časť rozvodu

Pivničné priestory

Malé miestnosti ako WC sme osvetlili kruhovými LED svietidlami LEDVANCE

1. Malé miestnosti ako WC sme osvetlili kruhovými LED svietidlami LEDVANCE

Kabeláž sme zhotovili povrchovú v pevných rúrkach

2. Kabeláž sme zhotovili povrchovú v pevných rúrkach

Povrchová kabeláž

3. Povrchová kabeláž

Osvetlenie pivničných priestorov overenými prachotesnými svietidlami PHILIPS

4. Osvetlenie pivničných priestorov overenými prachotesnými svietidlami PHILIPS

Svietidlá PHILIPS dávajú niekoľkonásobne viac svetla ako kruhové LED svietidlá

5. Svietidlá PHILIPS dávajú niekoľkonásobne viac svetla ako kruhové LED svietidlá

Pri montáži na strop je svetlo rovnomerne rozptýlené

6. Pri montáži na strop je svetlo rovnomerne rozptýlené

Svetelný komfort je neporovnateľne vyšší ako pred rekonštrukciou

7. Svetelný komfort je neporovnateľne vyšší ako pred rekonštrukciou

Po stene sme v pevných rúrkach ťahali aj hlavné prívody z prípojkovej skrine

8. Po stene sme v pevných rúrkach ťahali aj hlavné prívody z prípojkovej skrine

Po rekonštrukcii sme dôsledne vysádrovali steny

9. Po rekonštrukcii sme dôsledne vysádrovali steny

Výťahové prívody

Výťahový prívod z prípojkovej skrine je meraný a istený v JOP na 1NP. Odtiaľ vedie do výťahovej strojovne v suteréne.

1. Výťahový prívod z prípojkovej skrine je meraný a istený v JOP na 1NP. Odtiaľ vedie do výťahovej strojovne v suteréne.

Z prípojkovej skrine vedie pre každý z vchodov výťahový prívod a hlavné domové vedenie

2. Z prípojkovej skrine vedie pre každý z vchodov výťahový prívod a hlavné domové vedenie

Nový výťahový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

3. Nový výťahový prívod spolu s vodičom hlavného pospojovania

Bytové prívody

V bytoch, kde bol záujem, sme vymenili aj bytové skrinky za nové

1. V bytoch, kde bol záujem, sme vymenili aj bytové skrinky za nové

Nové bytové prívody v HF lištách

2. Nové bytové prívody v HF lištách

Po výmene bytových prívodov

3. Po výmene bytových prívodov

Pripravený bytový prívod spolu s vodičom pospojovania - za stenou sa nachádza bytový rozvádzač

4. Pripravený bytový prívod spolu s vodičom pospojovania - za stenou sa nachádza bytový rozvádzač

LED senzorové osvetlenie

Senzorovo sme osvetlili podestu pred bytmi a aj podestu na medziposchodí

1. Senzorovo sme osvetlili podestu pred bytmi a aj podestu na medziposchodí

Senzorové svietidlo na medziposchodí

2. Senzorové svietidlo na medziposchodí

Použili sme overené svietidlá STEINEL RS PRO LED P1

3. Použili sme overené svietidlá STEINEL RS PRO LED P1

Každé svietidlo má len niečo vyše 9W

4. Každé svietidlo má len niečo vyše 9W

Kumbály s JOPkami sme osvetlili overenými LED prachotesnými svietidlami PHILIPS

5. Kumbály s JOPkami sme osvetlili overenými LED prachotesnými svietidlami PHILIPS

Všetka nová bezhalogénová kabeláž je vedená v HF lištách

6. Všetka nová bezhalogénová kabeláž je vedená v HF lištách

Osvetlenie v kumbáloch je spínané vypínačmi

7. Osvetlenie v kumbáloch je spínané vypínačmi

Prepäťové ochrany

Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

1. Stredné prepäťové ochrany pre 2 byty

Odbočenie pre prepäťové ochrany je zrealizované zo zdvojených radových svoriek

2. Odbočenie pre prepäťové ochrany je zrealizované zo zdvojených radových svoriek

Vľavo je na každom poschodí ekvipotenciálna prípojnica hlavnéhg pospojovania

3. Vľavo je na každom poschodí ekvipotenciálna prípojnica hlavnéhg pospojovania

Hlavné prepäťové ochrany pre výťahový prívod a pre hlavné domové vedenie v nemeranej časti rozvodu

4. Hlavné prepäťové ochrany pre výťahový prívod a pre hlavné domové vedenie v nemeranej časti rozvodu

Odkrytovaný RSP

5. Odkrytovaný RSP

Pri rekonštrukcii rozvodov vody bola zriadená hlavná uzemňovacia svorka. Z nej vychádzajú vodiče pospojovania pre všetky stúpačky vody v paneláku. Uzemňovací prívod je zrealizovaný Fe guľatínou z elektrickej prípojkovej skrine.

6. Pri rekonštrukcii rozvodov vody bola zriadená hlavná uzemňovacia svorka. Z nej vychádzajú vodiče pospojovania pre všetky stúpačky vody v paneláku. Uzemňovací prívod je zrealizovaný Fe guľatínou z elektrickej prípojkovej skrine.

Rozvádzače spoločných priestorov

Nové RSP sú skoro hotové

1. Nové RSP sú skoro hotové

Nový RSP pripravený na montáž

2. Nový RSP pripravený na montáž

JOP na 1.poschodí po namontovaní RSP

3. JOP na 1.poschodí po namontovaní RSP

Namontovaný RSP do JOP

4. Namontovaný RSP do JOP

Odkrytovaný RSP

5. Odkrytovaný RSP


Video


Mapa