Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Račianska 143/A, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Prístupový systém DEK SIEŤ
9/2014

Návrat na bytový dom

Račianska 143/A
Bratislava


Popis

Vo februári 2016 sme nahradili 2 krátke lišty s EMG zámkami na hlavnom vchode do bytového domu na Račianskej 143/A v Bratislave dlhou lištou s 2 EMG zámkami.

Dôvodom bolo časté páčenie dverí v spodnej časti kvôli nerovnomernému rozloženiu EMG zámkov. Keďže EMG zámky udržia cca 300 kg iba v ťahu, nie v strihu, tak sa páčením darilo neželaným osobám prekonať zábranový systém.

Aby sme mohli namontovať dlhú lištu, museli si vlastníci nechať odrezať z múrika, ktorý predtým bránil jej namontovaniu.

Okrem toho sme namontovali aj ochranu operačnej jednotky pred sabotážou piezovýbojmi - WDEX.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

2/2016


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Pôvodný stav s dvoma krátkymi lištami

1. Pôvodný stav s dvoma krátkymi lištami

Dlhá AL lišta s 2 elektromagnetickými zámkami

2. Dlhá AL lišta s 2 elektromagnetickými zámkami

Aby sme mohli namontovať dlhú lištu, museli si vlastníci bytov nechať odrezať z múrika, ktorý predtým montáži dlhej lišty bránil

3. Aby sme mohli namontovať dlhú lištu, museli si vlastníci bytov nechať odrezať z múrika, ktorý predtým montáži dlhej lišty bránil

Po namontovaní vyzerajú dvere takto

4. Po namontovaní vyzerajú dvere takto

Horný EMG zámok v lište

5. Horný EMG zámok v lište

EMG zámok

6. EMG zámok

Dvere s dlhou AL lištou po namontovaní

7. Dvere s dlhou AL lištou po namontovaní


Mapa