Prístupový systém DEK SIEŤ

Služba realizovaná v bytovom dome Podzáhradná 4, Bratislava

 

Predchádzajúca služba

Prístupový systém DEK SIEŤ
9/2009

Návrat na bytový dom

Podzáhradná 4
Bratislava


Popis

V októbri 2011 sme museli opravovať dvere vedúce do garáží, nakoľko ich niekto vypáčil a zničil elektromechanický zámok a čiastočne aj zárubňu.

Do zárubne sme vsadili oceľovú stojku s dvojicou EMG zámkov vyrobenú tak, aby nebolo možné páčenie a tým sa predišlo vniknutiu do objektu, resp. opakovanému poškodeniu dverí.

Viac informácií o službe: Dotykový prístupový systém DEK SIEŤ (so záznamom)


Obdobie

10/2011


Firmy

Na realizácii tejto služby sa podieľali nasledovné firmy:


Fotogaléria

Elektro-mechanický zámok zničený vypáčením

1. Elektro-mechanický zámok zničený vypáčením

Dvere poškodené páčením

2. Dvere poškodené páčením

Elektro-mechanický zámok zničený vypáčením

3. Elektro-mechanický zámok zničený vypáčením

Zavreté dvere s DEK systémom a elektro-mechanickým zámkom

4. Zavreté dvere s DEK systémom a elektro-mechanickým zámkom

Zavreté dvere s DEK systémom a elektro-mechanickým zámkom

5. Zavreté dvere s DEK systémom a elektro-mechanickým zámkom

Nainštalované elektro-magnetické zámky v kovovej stojke navarenej do rámu dverí

6. Nainštalované elektro-magnetické zámky v kovovej stojke navarenej do rámu dverí

Nainštalované elektro-magnetické zámky v kovovej stojke navarenej do rámu dverí

7. Nainštalované elektro-magnetické zámky v kovovej stojke navarenej do rámu dverí

Dorazové platničky elektro-magnetických zámkov na krídle dverí

8. Dorazové platničky elektro-magnetických zámkov na krídle dverí

Dorazové platničky elektro-magnetických zámkov na krídle dverí

9. Dorazové platničky elektro-magnetických zámkov na krídle dverí

Nainštalované elektro-magnetické zámky v kovovej stojke navarenej do rámu dverí

10. Nainštalované elektro-magnetické zámky v kovovej stojke navarenej do rámu dverí

Nainštalované elektro-magnetické zámky v kovovej stojke navarenej do rámu dverí

11. Nainštalované elektro-magnetické zámky v kovovej stojke navarenej do rámu dverí

Pohľad na kovovú stojku s elektro-magnetickými zámkami z druhej strany

12. Pohľad na kovovú stojku s elektro-magnetickými zámkami z druhej strany

Pohľad na kovovú stojku s elektro-magnetickými zámkami z druhej strany

13. Pohľad na kovovú stojku s elektro-magnetickými zámkami z druhej strany

Nainštalovaná kovová stojka s EMG zámkami a dorazová platnička na krídle dverí

14. Nainštalovaná kovová stojka s EMG zámkami a dorazová platnička na krídle dverí

Nainštalovaná kovová stojka s EMG zámkami a dorazová platnička na krídle dverí

15. Nainštalovaná kovová stojka s EMG zámkami a dorazová platnička na krídle dverí

Zavreté dvere

16. Zavreté dvere

Zavreté dvere

17. Zavreté dvere


Mapa